March Cool Industry

Office: 02-875-3353, 097-264-2826

ชุดพาสเจอร์ไรส์

ชุดพาสเจอร์ไรซ์ ขนาดเล็ก (Pasteurize Mini Set)

ใช้สำหรับกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์ฆ่าเชื้อในการผลิตน้ำนม, น้ำผลไม้ หรือขั้นตอนต่างๆ ในการผลิตที่ต้องการพาสเจอร์ไรซ์ก่อนส่งให้ผู้บริโภค เพื่อความมั่นใจว่าเครื่องดื่มสะอาด ปลอดภัย

ชุดพาสเจอร์ไรซ์ ขนาดเล็ก (Pasteurize Mini Set) มีขนาดเล็ก ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน เพียงแค่โครงสร้างรองรับ, ถังสต็อค, ถังร้อน, ถังเย็น ถังบรรจุทำจากสเตนเลสสำหรับใช้กับงานด้านอาหารอย่างดี ด้วยการออกแบบเกลียวท่อวนภายในถังแต่ละถัง ทำให้มั่นใจได้ในคุณภาพ

ถังพาสเจอร์ไรซ์อเนกประสงค์ ทำจากวัสดุสเตนเลส คุณภาพใช้กับอาหาร พร้อมเกจวัดอุณหภูมิ มีขนาดความจุถังให้เลือก เริ่มต้นที่ 36 ลิตร
 

ภายในถังพาสเจอร์ไรซ์ ทำด้วยขดท่อวน สเตนเลสคุณภาพ ใช้กับอาหารได้

หมายเหตุ : ภาพด้านบน เป็นเพียงรูปตัวอย่างจากชุดพาสเจอร์ไรซ์ด้านล่าง เพื่อให้เห็นขดท่อภายในอย่างชัดเจนhttps://marchcool.com/app/dubu_subcontent/docs/imgs/Pasteurize_type1.png

แบบที่ 1 รุ่น 2 เตาแก๊ส (Model: PAS-101)

รุ่นนี้เหมาะกับ ต้มพวกกลุ่ม ชา, น้ำสมุนไพร, น้ำปลาร้า

 • ถังสต็อค, ถังร้อน, ถังเย็น ขนาดปริมาตร 50 ลิตร (ถังขนาด Ø 40, สูง 40 ซม.)
 • เตาแก๊สให้ความร้อน 2 เตา
 • ถังสต็อคและถังร้อน ให้ความร้อนโดยเตาแก๊ส
 • ถังเย็น ให้ความเย็นด้วยน้ำแข็งพร้อมวาล์วระบายน้ำทิ้ง
 • ติดตั้งเกจวัดอุณหภูมิทุกถัง
 • ขดท่อวนในถังร้อนและเย็น (วัสดุสเตนเลสเกรดอาหาร)
 • แต่ละถังต่อถึงกันด้วยท่อชนิดสเตนเลส (เกรดอาหาร)
 • ขนาดมิติโครงสร้างสเตนเลส (ก x ล x ส.) 136 x 50 x 125 ซม.
 • วาล์วจ่ายเป็นแบบ 2 หัวเป็นชนิดสเตนเลสเกรดอาหาร
 • วาล์วเปิด/ปิด กั้นระหว่างถังแรกไปถังที่ 2

ตัวเลือกเพิ่มเติม 

 • เพิ่ม มอเตอร์ (รอบช้า) กวนปั่นภายในถังสต็อค 
https://marchcool.com/app/dubu_subcontent/docs/imgs/Pasteurize_type2.png

แบบที่ 2 รุ่น 1 เตาแก๊ส (Model: PAS-102)

เหมาะสำหรับ น้ำผลไม้, น้ำสมุนไพร ที่ผ่านการเตรียมผสมมาพร้อมแล้ว เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการพาส. (สเตนเลสเกรดอาหารทั้งชุด)

 • ถังสต็อค, ถังร้อน, ถังเย็น ขนาดปริมาตร 50 ลิตร
  (ถังขนาด Ø 40, สูง 40 ซม.)
 • เตาแก๊สให้ความร้อน 1 เตา
 • ถังร้อน ให้ความร้อนโดยเตาแก๊ส
 • ถังเย็น ให้ความเย็นด้วยน้ำแข็งพร้อมวาล์วระบายน้ำทิ้ง
 • ติดตั้งเกจวัดอุณหภูมิทุกถัง
 • ขดท่อวนในถังร้อนและเย็น (วัสดุสเตนเลสเกรดอาหาร)
 • แต่ละถังต่อถึงกันด้วยท่อชนิดสเตนเลส (เกรดอาหาร)
 • ขนาดมิติโครงสร้างสเตนเลส (ก x ล x ส.)
  136 x 50 x 125 ซม.
 • วาล์วจ่าย 2 หัว เพื่อกรอกบรรจุใส่ภาชนะ (ก๊อกจ่ายทั่วไป)
 • วาล์วจ่ายเป็นแบบ 2 หัวเป็นชนิดสเตนเลสเกรดอาหาร
 • วาล์วเปิด/ปิด กั้นระหว่างถังแรกไปถังที่ 2

แบบที่ 3 ชุดพิเศษ (ตุ๋นนม-Double Boiler) (Model: PAS-103)

เหมาะสำหรับ
– นมวัว Dairy milk e.g. นมแพะ  และ นมวัว
– นมพืช (Non Dairy Product) e.g. นมอัลมอนด์ นมโอ๊ต นมข้าวโพด นมถั่วเหลือง

 • ชั้นนอกขนาดปริมาตร 50 ลิตร บรรจุน้ำต้มร้อน พร้อมช่องเติมน้ำ
 • ชั้นในขนาดปริมาตร 36 ลิตร บรรจุน้ำผสมที่ต้องการพาส.
 • เตาแก๊สให้ความร้อน 2 เตา
 • ให้ความร้อนกับถังสต็อคชั้นในด้วยน้ำต้มร้อนที่อยู่ในถังชั้นนอก เพื่อป้อกันการไหม้
 • ถังร้อน, ถังเย็น ขนาดปริมาตร 36 ลิตร
  (ถังขนาด Ø 36, สูง 36 ซม.)
 • ถังร้อน ให้ความร้อนโดยเตาแก๊ส
 • ถังเย็น ให้ความเย็นด้วยน้ำแข็งพร้อมวาล์วระบายน้ำทิ้ง
 • ติดตั้งเกจวัดอุณหภูมิทุกถัง
 • ฝาปิดถังสต็อคติดกับมอเตอร์กวน สามารถยกออกมาได้พร้อมกัน
 • มอเตอร์กวน/ปั่นด้วยใบกวนในถังสต็อค ใช้ไฟฟ้า 220V เพื่อช่วยกวนส่วนผสมในถังสต็อคให้เข้ากันก่อนการพาส.
 • ขดท่อวนในถังร้อนและเย็น (วัสดุสเตนเลสเกรดอาหาร)
 • แต่ละถังต่อถึงกันด้วยท่อชนิดสเตนเลส (เกรดอาหาร)
 • ขนาดมิติโครงสร้างสเตนเลส (ก x ล x ส.)
  136 x 50 x 125 ซม.
 • วาล์วจ่าย 2 หัว ชนิดสเตนเลส
 • วาล์วเปิด/ปิด กั้นระหว่างถังแต่ละถัง
https://marchcool.com/app/dubu_subcontent/docs/imgs/PAS2TNK.png

แบบที่ 4 รุ่น 2 ขั้นตอน (Model: PAS-104)

เหมาะสำหรับ น้ำสมุนไพร น้ำกระเจี๊ยบ เก๊กฮวย

 • สำหรับการพาส. แบบต้มร้อนเต็มที่ในถังสต็อคและน็อคเย็นทันที
 • ถังสต็อคขนาด 50ลิตร
 • ถังเย็นขนาด 36ลิตร (ถังขนาด Ø 36, สูง 36 ซม.)
 • เตาแก๊สให้ความร้อน 1 เตา
 • ถังสต็อค ให้ความร้อนด้วยเตาแก๊ส
 • ถังเย็น ให้ความเย็นด้วยน้ำแข็งพร้อมวาล์วระบายน้ำทิ้ง
 • ระหว่างถังต่อถึงกันด้วยท่อสเตนเลส พร้อมวาล์วเปิด/ปิด กั้นกลาง
 • ติดตั้งเกจวัดอุณหภูมิทุกถัง
 • ขดท่อวนในถังเย็น (วัสดุสเตนเลสเกรดอาหาร)
 • วาล์วจ่าย 2 หัว ชนิดสเตนเลส
 • ขนาดมิติโครงสร้างสเตนเลส (ก x ล x ส.)
  93 x 50 x 100 ซม.

ตัวเลือกเพิ่มเติม/ปรับเปลี่ยน

 • เพิ่ม มอเตอร์(รอบช้า)กวนผสมภายในถังสต็อค

ลูกค้าซื้อไปต้องเตรียมอะไรบ้าง

 • ถังแก๊ส
 • สายแก๊ส
 • หัวแก๊ส

หมายเหตุ : บริษัท มาร์ช คูล อินดัสทรี จำกัด ได้จดสิทธิบัตร ชุดพาสเจอร์ไรซ์ (Pasteurize Set) เป็นสิ่งประดิษฐ์ในประเทศไทยเรียบร้อยได้ โดยได้รับ สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ในประเทศไทย หมายเลข 2494