March Cool Industry

Office: 02-875-3353, 097-264-2826

Products

เครื่องอบไมโครเวฟสุญญากาศ
เครื่องกลั่นน้ำจากอากาศ
เครื่องทำน้ำร้อนหมุนเวียน
เครื่องทำน้ำเย็นหมุนเวียน
ตู้บ่มเพาะเชื้อควบคุมอุณหภูมิ
เครื่องอบอินฟาเรดสุญญากาศ
เครื่องระเหยในสุญญากาศ
ตู้แช่ติดลบ -40 องศา (SHOCK FREEZER)
ตู้แช่ติดลบจัดแบบลมเย็น
หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ
ชุดพาสเจอร์ไรส์
เครื่องทำไอศครีมไฟฟ้า
เครื่องทอดสุญญากาศ