March Cool Industry

Office: 02-875-3353, 097-264-2826

เครื่องกลั่นน้ำจากอากาศ

“เครื่องกลั่นน้ำจากอากาศ (Dew Machine)” ทำน้ำจากความชื้นในอากาศที่อยู่รอบตัว

Dew Machine สิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ ปัญหาภัยแล้งหรือในสถานที่ที่สภาพแวดล้อมมีความชื้น อากาศร้อนและมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ำ  โดยหลักการเบื้องต้นคือ การนำอากาศที่มีในทุกหนแห่งเข้ามาด้วยการ suction อากาศผ่านสักกะลาดกรองอากาศเพื่อกำจัดฝุ่นออกไป และใช้ระบบ Air Purifier อีกชั้นหนึ่งเพื่อทำให้อากาศที่สะอาดเข้าสู่ระบบการ Dehumidify กลั่นความชื้นที่อยู่ภายในอากาศออกมาเป็นน้ำดื่มที่มีความสะอาดด้วยหอกลั่นความชื้นซึ่งถูกออกแบบมาเป็นพิเศษจากท่อสเตนเลส เกรด 304 โดยให้ผิวด้านในสัมผัสกับอากาศ ส่วนด้านนอกมีระบบความเย็น Refrigeration เป็นตัวสร้างความเย็น โดยคอมเพรสเซอร์จะทำงานตลอดเวลาที่มีอากาศเข้า น้ำที่กลั่นได้จากหอกลั่นจะถูกเก็บเอาไว้ภายในถังเก็บสเตนเลส ซึ่งจะมีก๊อกปิด-เปิดเพื่อนำไปใช้ในการบริโภคต่อไป

 • น้ำที่ได้วันละประมาณ 12 ลิตร
 • ปราศจากตะกอน สารกัดกร่อน
 • ปราศจากการปนเปื้อน สารหนักใดๆ
 • มีค่า PPM ต่ำ, ความบริสุทธิ์สูง
 • พร้อมใช้ทุกเวลาที่ต้องการ
 • ไม่ต้องขนส่งน้ำจากแหล่งต้นน้ำ
 • เหมาะในแหล่งที่ขาดน้ำ เกาะหรือทะเลทราย

PLUG & RUN

เครื่องกรองอากาศสามารถกำจัดสิ่งสกปรกออกได้ตั้งแต่ต้น เพราะฉะนั้น จึงไม่ควรเปิดเครื่องโดยปราศจากเครื่องกรองอากาศเด็ดขาด
เครื่องกรองอากาศ สามารถนำออกมาเป่าฝุ่นล้างทำความสะอาดไส้กรอง และ/หรือ จะใช้วิธีล้างคอยล์เย็นปีละ 1 – 2 ครั้ง

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องกลั่นน้ำจากอากาศ

 • ผนังเครื่องรอบตัวเป็นวัสดุสเตนเลสเงา
 • โครงสร้างรองรับเป็นเหล็กฉากเคลือบกันสนิม
 • ขนาดมิติภายนอก โดยประมาณ (กว้าง x ลึก x สูง) : 100 x 48 x 145 ซม. (ความสูงรวมขาล้อเลื่อน)
 • คอมเพรสเซอร์ทำความเย็นขนาด 0.8 แรงม้า
 • พัดลมดูดอากาศจากภายนอก 2 ตัว
 • ชุดหอกลั่นน้ำจากอากาศ จำนวน 4 ชุด
 • ชุดหอกลั่น ข้อ 6. เป็นรูปทรงกระบอก ทำด้วยวัสดุสเตนเลส พร้อมฉนวนความเย็นหุ้มรอบกระบอก เป็นฉนวนความเย็นชนิดโพลีสไตรีน
 • ถังเก็บน้ำ 20 ลิตร พร้อมก๊อกเปิด-ปิดทางด้านหน้า
 • ด้านบนชุดหอกลั่นติดตั้งตัวกรองอากาศ สามารถเปลี่ยนถอดเข้า-ออกได้ง่าย
 • ตัวเครื่องใช้ระบบไฟฟ้า 220V 50Hz 1P
คุณสมบัติพิเศษผลิตน้ำบริสุทธิ์
ลักษณะการทำงานเสียบปลั๊ก เครื่องจะทำงานเองอัตโนมัติ
ระบบไฟฟ้าใช้ไฟฟ้า 220 V
คุณสมบัติเฉพาะไม่ต้องเติมน้ำมันหรือวัตถุดิบใดๆ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำ เมื่อเครื่องทำงานอากาศซึ่งเป็นวัตถุดิบตามธรรมชาติจะถูกดูดเข้ามาและเกิดการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำเก็บเอาไว้ในถังรองรับน้ำที่อยู่ภายในเครื่อง
ความสามารถในการผลิตน้ำความสามารถในการผลิตน้ำขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
– อากาศร้อนจะได้น้ำน้อย
– อากศเย็นชื้นจะได้น้ำมาก

ในเวลากลางคืนจะผลิตน้ำได้มากกว่าเวลากลางวัน เนื่องจากเวลากลางคืนอุณหภูมิต่ำและมีความชื้นมากพร้อมกับลอยตัวต่ำ ส่วนเวลากลางวันอุณหภูมิจะสูง ความชื้นน้อย กำลังการผลิตน้ำจึงได้น้อยกว่า
หลักการทำงานโดยการนำความเย็นจากคอมเพลสเซอร์ มาให้ความเย็นกับหอกลั่นที่เป็นสเตนเลส ภายในทั้งหมด เมื่ออากาศเข้ากระทบกับความเย็นที่จุดน้ำค้าง (Dew Point) อากาศจะมีการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำตกลงมาสะสมอยู่ในถังเก็บน้ำภายในเครื่อง ซึ่งเป็นน้ำที่พร้อมสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
สิทธิบัตรได้รับการจดทะเบียนไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาจากประเทศไทย, มาเลเซีย, GCC, กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง, ฮ่องกง, จีน, เยเมน และสหรัฐอเมริกา