March Cool Industry

Office: 02-875-3353, 097-264-2826

Temperature Control Pot

หม้อที่ต้มของเหลวได้ในอุณหภูมิที่แม่นยำ 

สามารถใช้งานได้กับ 3 กลุ่มงาน ดังนี้

กลุ่มโรงงาน รวมถึงโรงอาหาร

สามารถนำหม้อต้มควบคุมอุณหภูมิไปต้มสินค้า หรือ ทำน้ำร้อนเพื่อใช้ในจุดประสงค์ต่างๆ เช่น การต้มน้ำเปล่าให้เป็นน้ำร้อนใช้ในการผลิต, การต้มชิ้นงานนในน้ำร้อนเพื่อทดสอบวัสดุ, ต้มอาหารที่ต้องการวัดผลทางด้านอุณหภูมิ, ต้มภาชนะที่ต้องการฆ่าเชื้อ รวมถึงการต้มเพื่อเคี่ยวในระยะเวลานาน

กลุ่มร้านค้า ร้านอาหาร

สำหรับกลุ่มนี้ การเลือกใช้หม้อต้มควบคุมอุณหภูมินั้น นอกจากจะใช้เพื่อเสริมศักยภาพการทำงานแล้ว ยังได้ช่วยลดแรงงานคนในการทำงานในบางขั้นตอน เช่นในกรณี ต้มนม หรือ ซอส ในระยะเวลานานๆ สามารถใช้หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิทำหน้าที่เป็นหม้อตุ๋น ที่มาพร้อมใบกวนที่เครื่องสามารถทำงานได้เพียงแค่สั่งการ นอกจากนี้ หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ ยังสามารถตรวจเช็คอุณหภูมิที่แม่นยำ เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับการผลิตในครั่งต่อไปได้ ซึ่งถือเป็นการยกระดับการผลิต ช่วยลดข้อผิดพลาดในขั้นตอนการผิด ผลิต นอกจากนี้ยังสามารถใช้หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ ในการต้มสินค้าหลังจากบรรจุแล้วเพื่อฆ่าเชื้ออีกครั้ง

กลุ่มผู้ประกอบการเครื่องสำอางและอื่นๆ

เนื่องจากหม้อมีลักษณะในการให้ความร้อน จึงเหมาะกับการทำให้ตัวอย่างในอุตสหกรรมเครื่องสำอางและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดี เช่นขั้นตอนละลาย แว๊กซ์ ครีม น้ำมัน เทียนต่างๆ

หม้อต้มแบบ 1 ชั้น (TCP-02)

คุณลักษณะเฉพาะ

 • หม้อต้มแบบ 1 ชั้น
 • บรรจุได้ 50 ลิตร
 • วัสดุแสตนเลสพร้อมฝา
 • Heater ทำความร้อน (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)
  • 1. Heater ขนาด 1,500-2,000 วัตต์ (แบบแผ่นติดก้นหม้อด้านนอก) หรือ
  • 2. Heater ขนาด 6,000 วัตต์ (แบบติดตั้งอยู่ภายในหม้อ)
 • ควบคุมความร้อนระบบดิจิตอลด้วยจอแสดงผล LCD พร้อมหลอดไฟแสดงสถานะการทำงาน
 • วาล์วสเตนเลส สำหรับจ่ายผลิตภัณฑ์
 • ปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่
  • 40 ถึง 90 องศาเซลเซียส สำหรับน้ำ
  • 180 องศาเซลเซียส สำหรับน้ำมัน
 • ใช้ไฟฟ้า 220/50/1 ผู้ใช้งานต้องเตรียม เบรกเกอร์ไฟ 220V กระแสไฟ 30แอมป์ (ขั้นต่ำ)

ตัวเลือกเพิ่มเติม
1. ติดตั้งเพิ่มเติม Heater ขนาด 4,000 วัตต์ แบบม้วนพันรอบหม้อ เพื่อเพิ่มความเร็วในการทำความร้อน
2. ติดตั้งมอเตอร์พร้อมใบปั่นภายในหม้อต้ม

หม้อต้มแบบ 1 ชั้น (TCP-02) เป็นหม้อต้มวัสดุสเตนเลส เกรดอาหาร โดย heater ให้ความร้อนจะแปะอยู่ที่ก้นหม้อ เสมือนการนำสินค้าไปต้มบนเตา ฉะนั้น การที่จะเลือกสินค้าไปต้มจะต้องเป็นสินค้าที่มีความข้นไม่มาก ขอแนะนำให้น้ำใสๆ เช่น น้ำเปล่า น้ำซุป หรือ สินค้าที่มีความไหม้ยาก เป็นรุ่นที่ทำงานด้วยระบบดิจิตอล จึงสามารถมองเห็นอุณหภูมิปัจจุบันภายในหม้อเป็นตัวเลขได้

นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปใช้ต้มกลุ่มสารละลายที่เป็นองค์ประกอบในการผลิตเครื่องสำอางต่างๆ ก่อนที่จะนำไปผสมส่วนประกอบอื่นๆ ต่อ  เช่น น้ำมันบางชนิด หรือ สิ่งที่ไม่ไหม้ง่าย

ทั้งนี้ การนำไปต้มตรงๆ สามารถนำมาใช้คู่กับตะกร้าเพื่อจัดเรียงอาหาร หรือ เครื่องดื่มที่บรรจุเรียบร้อยแล้วมาผ่านความร้อนอีกครั้งก่อนนำไปน็อคน้ำแข็งเพื่อเป็นการพาสเจอร์ไรส์อีกแบบนึง

แบบหม้อต้ม 2 ชั้น (TCP-03)

คุณลักษณะเฉพาะ

 • หม้อต้มแบบ 2 ชั้น
 • ให้ความร้อนโดยใช้น้ำร้อนเป็นตัวกลางถ่ายเทความร้อนไปสู่หม้อชั้นใน
 • หม้อชั้นนอกขนาด 50 ลิตร, หม้อชั้นในขนาด 36 ลิตร
 • วัสดุสเตนเลส
 • ฝาปิดพร้อมมอเตอร์ปั่นภายใน สามารถยกฝาออกมาได้พร้อมมอเตอร์กวนรอบต่ำ
 • ช่องเติมน้ำต้มร้อนด้านหลัง
 • วาล์วแบบสเตนเลส สำหรับจ่ายผลิตภัณฑ์
 • เกจวัดแสดงผลอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ภายในหม้อชั้นใน
 • Heater ขนาด 6,000 วัตต์ จุ่มอยู่ในน้ำในส่วนของหม้อชั้นนอก
 • ควบคุมความร้อนระบบดิจิตอลด้วยจอแสดงผล LCD พร้อมหลอดไฟแสดงสถานะการทำงาน
 • ปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่
  • อุณหภูมิห้อง  ถึง 90 องศาเซลเซียส สำหรับน้ำ
  • 180 องศาเซลเซียส สำหรับน้ำมัน
 • ใช้ไฟฟ้า 220/50/1 ผู้ใช้งานต้องเตรียม เบรกเกอร์ไฟ 220V กระแสไฟ 30แอมป์(ขั้นต่ำ)

หม้อต้มวัสดุสเตนเลส เกรดอาหารแบบ 2 ชั้น ตำแหน่ง heater จะอยู่ระหว่างชั้นของหม้อ โดยมีน้ำเป็นสื่อกลางโดยสามารถใช้ต้มสินค้าที่มีความข้นหนืดได้ เช่น นม ซอส น้ำผลไม้ โยเกิร์ต หม้อต้มรุ่นนี้ มาพร้อมหน้าจอดิจิตอลที่สามารถมองเห็นอุณหภูมิปัจจุบันภายในหม้อเป็นตัวเลข และมีเกจเข็มสำหรับดูผลิตภัณฑ์ภายในได้

นอกจากนี้ยังสามารถต้มกลุ่มสารละลายเครื่องสำอางเพื่อนำไปผสมส่วนประกอบอื่นๆ ต่อ  เช่น น้ำมันบางชนิด หรือ แว็กซ์ หรือเทียนหอมต่างๆ ได้ โดยจะช่วยทำให้ต้มในระยะเวลานานๆ ได้ หรือ ใช้ในการบ่มโยเกิร์ตได้ เนื่องจากใช้สำหรับควบคุมอุณหภูมิในระยะเวลาหลายๆ ชั่วโมงได้