March Cool Industry

Office: 02-875-3353, 097-264-2826

Circulator Cooling Bath

* ขนาดมิติรูปทรงภายนอกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมในขั้นตอนการผลิต โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อ่างน้ำเย็นหมุนเวียน รุ่น Mini Cooling Bath II

 • ตัวอ่างกลมโลหะไร้สนิม (Stainless Steel 304 ) ความหนา 1.0 มม.
 • ปริมาตรน้ำสูงสุด 7 ลิตร (เต็มอ่าง)
  (ปริมาตรที่เหมาะสมในการใช้งาน 6 – 6.5 ลิตร)
 • ขนาดมิติเครื่อง กว้าง x ยาว x สูง (500 x 630 x 300) มม.
 • ขนาดเล็ก เคลื่อนย้ายไปมาได้สะดวกทุกสถานที่
 • อ่างน้ำบุฉนวนด้วยโฟม Polyurethane Foam
 • มีฝาปิดทำจากสเตนเลส รอบข้างทำจากสแตนเลส (Stainless Steel 430)
 • มีสวิทซ์ ปิด-เปิด พร้อม ไฟแสดงสถานะการทำงานของเครื่อง
 • มีสวิทซ์ ปิด-เปิด ปั๊ม และวาล์วสำหรับจ่ายน้ำเข้า 1 ชุด และทางน้ำออก 1 ชุด (ขนาด ½ นิ้ว)
 • มีก๊อกน้ำเข้า-ออก
 • ปั๊มน้ำมีอัตราการไหล 6 ลิตร/นาที
 • สามารถทำอุณหภูมิน้ำเย็นได้ในช่วง +5 ถึง +25 °C
 • การควบคุมอุณหภูมิด้วยชุด Temp. Control มีความละเอียด ±1 °C (เป็นแบบ Digital Display )
 • เครื่องทำความเย็นขนาด 1/4 แรงม้า น้ำยาทำความเย็น R404a
 • ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ท

* ขนาดมิติรูปทรงภายนอกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมในขั้นตอนการผลิต โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อ่างน้ำเย็นหมุนเวียน รุ่น Small Cooling Bath 5,000 BTU

 • ตัวอ่างภายนอกทำจากโลหะไร้สนิม (Stainless Steel 304-316 ) ความหนา 1.0 มม.
 • ขนาดมิติโครงภายนอก: กว้าง x ลึก x สูง : 47 x 42 x 51 ซม. (ไม่รวมขาล้อ)
 • อ่างน้ำรูปทรงกระบอกขนาด Φ30 x 23 ปริมาตรน้ำสูงสุด 15 ลิตร (น้ำเต็มอ่าง)
 • (ปริมาตรที่เหมาะสมในการใช้งานประมาณ 13-14 ลิตร)
 • ตัวเครื่องขนาดเล็ก เคลื่อนย้ายไปมาได้สะดวก ด้วยขาตั้งเป็นแบบล้อหมุน
 • บุฉนวนชั้นในและนอกด้วยโฟม 2 นิ้ว
 • ฝาปิดแบบกลมทำจากโลหะไร้สนิม
 • สวิทซ์ ปิด-เปิด เครื่องพร้อม ไฟแสดงสถานะการทำงานของเครื่อง
 • สวิทซ์ ปิด-เปิด ปั๊ม และวาล์วสำหรับจ่ายน้ำเข้า 1 ชุด และจ่ายน้ำออก 1 ชุด
 • (ท่อน้ำขนาด 0.5 นิ้ว)
 • ปั๊มน้ำมีอัตราการไหลประมาณ 6 ลิตร/นาที
 • สามารถทำความเย็นได้ในช่วง (+5 ถึง +25 °C)
 • คอมเพรสเซอร์ 5,000 BTU
 • Temp. Control มีความละเอียดที่ ±1 °C (เป็นแบบ Digital Display)
 • ถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า 10 °C ดิจิตอลจะแสดงผลตัวเลขเป็นแบบมีทศนิยม 1 ตำแหน่ง
 • ถ้าอุณหภูมิสูงกว่า 10 °C ดิจิตอลจะแสดงผลตัวเลขแบบไม่มีทศนิยม
 • ใช้เครื่องทำความเย็นขนาด 1/2 แรงม้า
 • ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ท 5 แอมป์

* ขนาดมิติรูปทรงภายนอกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมในขั้นตอนการผลิต โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อ่างน้ำหมุนเวียน รุ่น Cooling Bath 10,000 BTU

 • ขนาดโครงภายนอกมิติ: กว้าง x ยาว x สูง: 42 x 42 x 75 ซม.(ความสูงไม่รวมขาล้อ)
 • อ่างน้ำรูปทรงกระบอกขนาด Φ31 x 25 ซม. ปริมาตรน้ำสูงสุด 18 ลิตร (น้ำเต็มอ่าง)
 • (ปริมาตรที่เหมาะสมในการใช้งานประมาณ 16-17 ลิตร)
 • ตัวอ่างภายนอกทำจากโลหะไร้สนิม (Stainless Steel 304-316) ความหนา 1.0 มม.
 • บุฉนวนชั้นในและนอกด้วย โฟมหนาขนาด 2 นิ้ว
 • ฝาปิดด้านบนทำจากโลหะไร้สนิม
 • ขนาดกระทัดรัด ไร้รูน๊อต เคลื่อนย้าายไปมาสะดวก
 • สวิทซ์ ปิด-เปิด พร้อม ไฟแสดงสถานะการทำงานของเครื่อง
 • สวิทซ์ ปิด-เปิด ปั๊ม และวาล์วสำหรับจ่ายน้ำเข้า 1 ชุด และทางน้ำออก 1 ชุด
 • (ท่อขนาด 4 หุน)
 • ปั๊มมีอัตราการไหลประมาณ 20 ลิตร/นาที
 • สามารถทำความเย็นได้ในช่วง (+4 ถึง +25 °C)
 • ตัวทำความเย็น (Compressor) ขนาด 10,000 BTU
 • Temp. Control มีความละเอียดที่ ±1 °C (เป็นแบบ Digital Display) หัววัดอุณหภูมิ Thermo couple
 • ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ท 6 แอมป์

อ่างน้ำหมุนเวียน รุ่น Cooling Bath 12,000 BTU

 • ขนาดโครงภายนอกมิติ: กว้าง x ยาว x สูง: 50 x 42 x 75 ซม.(ความสูงไม่รวมขาล้อ)
 • อ่างน้ำรูปทรงกระบอกขนาด Φ36 x 25 ซม. ปริมาตรน้ำสูงสุด 25 ลิตร (น้ำเต็มอ่าง)
 • (ปริมาตรที่เหมาะสมในการใช้งานประมาณ 22-23 ลิตร)
 • ตัวอ่างภายนอกทำจากโลหะไร้สนิม (Stainless Steel 304-316 ) ความหนา 1.0 มม.
 • บุฉนวนชั้นในและนอกด้วย โฟมหนาขนาด 2 นิ้ว
 • ฝาปิดทำจากโลหะไร้สนิม
 • ขนาดกะทัดรัด ไร้รูน็อต เคลื่อนย้ายไปมาสะดวก
 • สวิทซ์ ปิด-เปิด พร้อม ไฟแสดงสถานะการทำงานของเครื่อง
 • สวิทซ์ ปิด-เปิด ปั๊ม และวาล์วสำหรับจ่ายน้ำเข้า 1 ชุด และทางน้ำออก 1 ชุด (ท่อน้ำขนาด 4 หุน)
 • ปั๊มมีอัตราการไหลประมาณ 20 ลิตร/นาที
 • สามารถทำความเย็นได้ในช่วง ( +4 ถึง +25 °C)
 • ตัวทำความเย็น (Compressor) ขนาด 12,000 BTU
 • Temp. Control มีความละเอียดที่ ±1 °C (เป็นแบบ Digital Display ) หัววัดอุณหภูมิเป็น Thermo couple
 • ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ท 6 แอมป์

อ่างน้ำเย็นหมุนเวียน รุ่น Cooling Bath 22,000 BTU

 • ตัวอ่างภายนอกทำจากโลหะไร้สนิม (Stainless Steel 304-316 ) ความหนา 1.0 มม.
 • อ่างน้ำรูปทรงกระบอกขนาด Φ36 x 36 ซม. ปริมาตรน้ำสูงสุด 36 ลิตร (น้ำเต็มอ่าง)
  (ปริมาตรที่เหมาะสมในการใช้งานประมาณ 32-33 ลิตร)
 • ขนาดโครงภายนอกมิติ: กว้าง x ยาว x สูง (50 x 70 x 90) ซม.
  (ความสูงไม่รวมขาล้อเลื่อน)
 • บุฉนวนชั้นในและนอกด้วย โฟมหนา 2 นิ้ว
 • ฝาปิดทำจากโลหะไร้สนิม (Stainless Steel 304-316)
 • มิสวิทซ์ ปิด-เปิด พร้อม ไฟแสดงสถานะการทำงานของเครื่อง
 • มีสวิทซ์ ปิด-เปิด ปั๊ม และวาล์วสำหรับจ่ายน้ำเข้า 1 ชุด และทางน้ำออก 1 ชุด
  (ท่อขนาด 4 หุน)
 • ปั๊มมีอัตราการไหล 25 ลิตร/นาที วัสดุในการผลิตปั๊มน้ำสามารถใช้กับอาหารได้
 • สามารถทำความเย็นได้ในช่วง 5 ถึง 25 °C
 • Temp. Control มีความละเอียดที่ ±1 °C (แบบ Digital Display)
 • เครื่องทำความเย็นขนาด 22,000 BTU
 • ใช้ระบบไฟฟ้า 220 โวลต์

อ่างน้ำเย็นหมุนเวียน รุ่น Cooling Bath 35,500 BTU

 • ตัวอ่างภายนอกทำจากโลหะไร้สนิม (Stainless Steel 304-316 ) ความหนา 1.0 มม.
 • อ่างน้ำรูปทรงกระบอกขนาด Φ40 x 40 ซม. ปริมาตรน้ำสูงสุด 50 ลิตร (น้ำเต็มอ่าง) โดยปริมาตรที่เหมาะสมในการใช้งานประมาณ 45-46 ลิตร
 • ขนาดโครงภายนอกมิติ: กว้าง x ยาว x สูง (56 x 70 x 90) ซม. (ความสูงไม่รวมขาล้อเลื่อน)
 • บุฉนวนชั้นในและนอกด้วยโฟมหนา 2 นิ้ว
 • ฝาปิดทำจากโลหะไร้สนิม (Stainless Steel 304-316)
 • มิสวิทซ์ ปิด-เปิด พร้อมไฟแสดงสถานะการทำงานของเครื่อง
 • มีสวิทซ์ ปิด-เปิด ปั๊ม และวาล์วสำหรับจ่ายน้ำเข้า 1 ชุด และทางน้ำออก 1 ชุด (ท่อขนาด 4 หุน)
 • ปั๊มมีอัตราการไหล 30 ลิตร/นาที วัสดุในการผลิตปั๊มน้ำสามารถใช้กับอาหารได้
 • สามารถทำความเย็นได้ในช่วง 5 ถึง 25 °C 
 • Temp. Control มีความละเอียดที่ ±1 °C (แบบ Digital Display)
 • เครื่องทำความเย็นขนาด 35,500 BTU
 • ใช้ระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ (ต้องต่อผ่าน เบรกเกอร์ขนาด 25-30 แอมป์ เป็นอย่างต่ำ โดยลูกค้าต้องเตรียมไว้เอง)

อ่างน้ำเย็นหมุนเวียน รุ่น Cooling Bath 60,000 BTU

 • ตัวอ่างภายนอกทำจากโลหะไร้สนิม (Stainless Steel 304-316 ) ความหนา 1.0 มม.
 • อ่างน้ำรูปทรงกระบอกขนาด Φ40 x 40 ซม. ปริมาตรน้ำสูงสุด 50 ลิตร (น้ำเต็มอ่าง) โดยปริมาตรที่เหมาะสมในการใช้งานประมาณ 45-46 ลิตร
 • ขนาดโครงภายนอกมิติ: กว้าง x ยาว x สูง (56 x 70 x 90) ซม. (ความสูงไม่รวมขาล้อเลื่อน)
 • บุฉนวนชั้นในและนอกด้วยโฟมหนา 2 นิ้ว
 • ฝาปิดทำจากโลหะไร้สนิม (Stainless Steel 304-316)
 • มิสวิทซ์ ปิด-เปิด พร้อมไฟแสดงสถานะการทำงานของเครื่อง
 • มีสวิทซ์ ปิด-เปิด ปั๊ม และวาล์วสำหรับจ่ายน้ำเข้า 1 ชุด และทางน้ำออก 1 ชุด (ท่อขนาด 4 หุน)
 • ปั๊มมีอัตราการไหล 30 ลิตร/นาที วัสดุในการผลิตปั๊มน้ำสามารถใช้กับอาหารได้
 • สามารถทำความเย็นได้ในช่วง 5 ถึง 25 °C 
 • Temp. Control มีความละเอียดที่ ±1 °C (แบบ Digital Display)
 • เครื่องทำความเย็นขนาด 35,500 BTU
 • ใช้ระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ (ต้องต่อผ่าน เบรกเกอร์ขนาด 25-30 แอมป์ เป็นอย่างต่ำ โดยลูกค้าต้องเตรียมไว้เอง)