March Cool Industry

Office: 02-875-3353, 097-264-2826

Circular Hot Bath

อ่างทำน้ำร้อนวน (Hot Bath I)

• ด้านบนเป็นพื้นสเตนเลสเรียบ มีอ่างหม้อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 230 มม. ลึก 195 มม.
• มีไฟแสงสว่างติดเมื่อฮีทเตอร์ทำงาน และดับเมื่อฮีตเตอร์หยุดทำงาน
• มีหน้าปัด Digital บอกอุณหภูมิ และปรับอุณหภูมิภายในหม้อได้
• สามารถตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ +5 องศาเหนืออุณหภูมิห้องถึง +100 °C
• ระบบควบคุมอุณหภูมิของหม้อหลอมเป็นแบบ Thermostat
• ตัวกล่องรอบข้างทำจากสเตนเลส
• ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต

อ่างทำน้ำร้อน (Hot Bath II)

• ด้านบนเป็นพื้นสเตนเลสเรียบ มีอ่างหม้อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 260 มม. ลึก 136 มม.
• มีไฟแสงสว่างติดเมื่อฮีทเตอร์ทำงาน และดับเมื่อฮีตเตอร์หยุดทำงาน
• มีหน้าปัด Digital บอกอุณหภูมิ และปรับอุณหภูมิภายในหม้อได้
• สามารถตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ +40 องศาเหนืออุณหภูมิห้องถึง +80 °C
• ระบบควบคุมอุณหภูมิของหม้อหลอมเป็นแบบ Thermostat
• ตัวกล่องรอบข้างทำจากแสตนเลส
• ใช้ไฟฟ้า 220 โวลด์ 50 เฮิร์ต