March Cool Industry

Office: 02-875-3353, 097-264-2826

รุ่นไหนก็ไร้เชื้อ หม้อพาสเจอร์ไรซ์ สินค้างานดีที่ผู้ประกอบการ SME ต้องมี

หัวใจสำคัญในการผลิตสินค้ากลุ่มบริโภคคือ ความสะอาดที่ควรมีไว้เป็นพื้นฐานสำคัญเพื่อให้ผู้บริโภคได้วางใจ แต่แค่ขั้นตอนการผลิตที่ใส่ใจยังไม่พอ เพราะต้องเริ่มจากการมีอุปกรณ์ที่ดีและเชื่อมั่นได้ว่าจะช่วยให้การผลิตแต่ละครั้งได้ผลลัพธ์ดีและวางใจได้ในเรื่องความสะอาด March Cool จึงได้คิดค้น “ชุดหม้อพาสเจอร์ไรซ์” ขึ้นมา เพื่อให้ ผู้ประกอบการ SME ได้มีอุปกรณ์ดีๆ ราคาจับต้องได้ไว้ใช้งาน

ตัวถังของ หม้อพาสเจอร์ไรซ์ ทำจากสเตนเลส 304 คุณภาพใช้กับอาหาร พร้อมเกจวัดอุณหภูมิ ภายในถังทำด้วยขดท่อวนสเตนเลสคุณภาพทนทานไม่เป็นสนิมขนาดเล็ก ใช้พื้นที่ติดตั้งไม่มาก ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน และนี่คือ อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ March Cool เพราะ หม้อพาสเจอร์ไรซ์เพื่อ SME ได้จดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ในประเทศไทย หมายเลข 2494 ไว้เรียบร้อยแล้ว

หม้อพาสเจอร์ไรซ์ แบบที่ 1 รุ่น 2 เตาแก๊ส

เริ่มต้นด้วยรุ่นมาตรฐาน ขนาดโดยรวมอยู่ที่ 136 x 50 x 125 ซม. สำหรับการ พาสเจอร์ไรซ์นม หรือน้ำผลไม้ที่ต้องการให้ความร้อนพออุ่นๆ เพื่อเติมส่วนผสมก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการพาส

ในหนึ่งชุดประกอบไปด้วยถังสต็อค, ถังร้อน, ถังเย็น ขนาดปริมาตร 50 ลิตร (ถังขนาด Ø 40, สูง 40 ซม.) โดยถังสต็อคและถังร้อน ให้ความร้อนโดยเตาแก๊ส 2 เตา ถังเย็น ให้ความเย็นด้วยน้ำแข็งพร้อมวาล์วระบายน้ำทิ้งวาวล์จ่ายเป็นแบบ 2 หัวเป็นชนิดสเตนเลสเกรดอาหาร และมีวาวล์เปิดปิด กั้นระหว่างถังแรกไปถังที่ 2

หม้อพาสเจอร์ไรซ์  แบบที่ 2 รุ่น 1 เตาแก๊ส

ปรับลดขนาดสำหรับการใช้งานจากรุ่นแรกลงเล็กน้อย ด้วยเตาแก๊สให้ความร้อน 1 เตา ประกอบด้วยวาล์วจ่าย 1 หัว เพื่อกรอกบรรจุใส่ภาชนะ (ก๊อกจ่ายทั่วไป), วาล์วจ่ายเป็นแบบ 2 หัวเป็นชนิดสเตนเลสเกรดอาหาร และวาล์วเปิด-ปิด กั้นระหว่างถังแรกไปยังถังที่ 2
         

หม้อพาสเจอร์ไรซ์ แบบที่ 3 ชุดพิเศษ (ตุ๋นนม)

ปรับลดขนาดสำหรับการใช้งานจากรุ่นแรกลงเล็กน้อย ด้วยเตาแก๊สให้ความร้อน 1 เตา ประกอบด้วยวาล์วจ่าย 1 หัว เพื่อกรอกบรรจุใส่ภาชนะ (ก๊อกจ่ายทั่วไป), วาล์วจ่ายเป็นแบบ 2 หัวเป็นชนิดสเตนเลสเกรดอาหาร และวาล์วเปิด-ปิด กั้นระหว่างถังแรกไปยังถังที่ 2   

ปิดท้ายด้วย

หม้อพาสเจอร์ไรซ์ แบบที่ 4  รุ่น 2 ขั้นตอน

รุ่นนี้สามารถทำการพาสเจอร์ไรซ์แบบต้มร้อนเต็มที่ในถังสต็อคและน็อคเย็นทันที ด้วยถังสต็อคขนาด 50 ลิตร ถังเย็นขนาด 36 ลิตร (ถังขนาด Ø 36, สูง 36ซม.) เตาแก๊สให้ความร้อน 1 เตา ระหว่างถังต่อถึงกันด้วยท่อสเตนเลส พร้อมวาวล์เปิด-ปิด กั้นกลาง พร้อมวาวล์จ่าย 2 หัว ชนิดสเตนเลส

พิเศษในรุ่นนี้ สามารถเพิ่มมอเตอร์ (รอบช้า) เพื่อกวนปั่นภายในถังสต็อคได้ด้วย (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)