March Cool Industry

Office: 02-875-3353, 097-264-2826

“Do’s & Don’t” ยืดอายุเครื่องปั่นไอศครีมแค่ทำตามที่ March Cool บอก

แม้เครื่องจักรส่วนใหญ่จะมีคู่มือการใช้งานไปให้เสมอ แต่บางครั้งเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยก็อาจไม่ได้มีระบุอยู่ในนั้น  ยิ่งในเรื่องการยืดอายุการใช้งานของเครื่องด้วยแล้วละก็ ประสบการณ์และคำเตือนจากผู้ผลิตเท่านั้นที่ช่วยคุณได้ และในฐานะที่ March Cool  เป็นผู้ผลิตเครื่องปั่นไอศครีมไฟฟ้า จึงขอแชร์ให้รู้แบบไม่มีกั๊ก หากอยากให้เครื่องปั่นไอศครีมไฟฟ้าใช้งานได้นานๆ อ่านตรงนี้ได้เลยค่ะ

Do’s

 • เตรียมพื้นที่สำหรับวางเครื่องจักรให้พอเหมาะ
 • เดินไฟในบริเวณจุดติดตั้งตามคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
 • ควรเว้นพื้นที่ซ้ายขวาจากตัวเครื่องอย่างน้อยข้างละ 1 เมตร เพื่อระบายอากาศและสะดวกต่อการทำงานมากขึ้น
 • เมื่อพบความผิดปกติใดๆ เกิดขึ้น ให้หยุดการทำงานโดยปิดเครื่องและเบรกเกอร์
 • สำรวจอาการผิดปกติเบื้องต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรึกษาถึงปัญหากับ Service Center ซึ่งสามารถติดต่อได้ตลอด
 • หากต้องการเคลื่อนย้ายเครื่องปั่นไอศครีมไฟฟ้า ต้องมั่นใจว่าปิดเบรกเกอร์ลงแล้วและเครื่องไม่ได้ทำงานอยู่ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
 • ทำความสะอาดเครื่องปั่นไอศครีมไฟฟ้าทุกครั้งหลังใช้งาน โดยทำตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไว้ในคู่มือ เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกตกค้างและอาจปนเปื้อนไปกับไอศครีมที่ทำในล็อตต่อไป
 • ควรบำรุงรักษาเครื่องอยู่เสมออย่างน้อยปีละครั้ง

Don’t

 • อย่าตั้งเครื่องทำไอศครีมไฟฟ้าชิดติดผนังด้านซ้ายหรือขวามากเกินไป เพราะทำให้การระบายลมไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ต้องใช้เวลาทำไอศครีมนานขึ้น
 • อย่างัดแงะแกะอะไหล่ต่างๆ ด้วยตัวเองเด็ดขาด
 • ไม่สาดน้ำเข้าไปในตัวเครื่องเพื่อทำความสะอาด เพราะจะไปโดนแผงวงจรของเครื่อง
 • ไม่ควรเดินเครื่องเปล่าโดยไม่มีน้ำไอศครีมในโถปั่น
 • อย่าฝืนดันแผ่นปิดช่องไอศครีมด้านหน้าขึ้นหรือลงเด็ดขาด เพราะจะทำให้ซีลด้านในเสียหาย สิ่งที่ควรทำคือ ค่อยๆ คลายแกนหมุนทีละด้าน แล้วจึงขยับแผ่นปิดช่องไอศครีม

อ่านเสร็จแล้ว จำให้ขึ้นใจแล้วทำตามดูนะคะ รับรองว่าถ้าทำตามนี้ เครื่องปั่นไอศครีมของคุณจะสร้างรายได้ให้กับคู่นานแสนาน