March Cool Industry

Office: 02-875-3353, 097-264-2826

Dew Machine เครื่องกลั่นน้ำจากอากาศ อีกหนึ่งความภาคภูมิใจจาก March Cool

เพราะปัญหาขาดแคลนน้ำ ภัยแล้งหรือในสถานที่ที่สภาพแวดล้อมมีความชื้น อากาศร้อนและมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมีอยู่ทั่วโลก March Cool จึงได้คิดค้น “Dew Machine” สิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะ

หลักการเบื้องต้นของ Dew Machine  คือ การนำอากาศที่มีในทุกหนแห่งเข้ามาด้วยการดึงอากาศมาผ่านฟิลเตอร์กรองอากาศเพื่อกำจัดฝุ่นออกไป และใช้ระบบ Air Purifier อีกชั้นหนึ่งเพื่อทำให้อากาศที่สะอาดเข้าสู่ระบบการ Dehumidify กลั่นความชื้นที่อยู่ภายในอากาศออกมาเป็นน้ำดื่มที่มีความสะอาดด้วยหอกลั่นความชื้นซึ่งถูกออกแบบมาเป็นพิเศษจากท่อสเตนเลส เกรด 304 โดยให้ผิวด้านในสัมผัสกับอากาศ 

ด้านนอกมีระบบความเย็น Refrigeration เป็นตัวสร้างความเย็น โดยคอมเพรสเซอร์จะทำงานตลอดเวลาที่มีอากาศเข้า น้ำที่กลั่นได้จากหอกลั่นจะถูกเก็บเอาไว้ภายในถังเก็บสเตนเลส ซึ่งจะมีก๊อกปิด-เปิดเพื่อนำไปใช้ในการบริโภคต่อไป

Dew Machine ไม่ต้องเติมน้ำมันหรือวัตถุดิบใดๆ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำ และสามารถกลั่นน้ำได้วันละประมาณ 12 ลิตร โดยมั่นใจได้ว่าปราศจากตะกอน สารกัดกร่อน การปนเปื้อน สารหนักใดๆ ทั้งยังมีค่า PPM ต่ำ ความบริสุทธิ์สูง พร้อมใช้ทุกเวลาที่ต้องการ โดยไม่ต้องขนส่งน้ำจากแหล่งต้นน้ำ จึงเหมาะในแหล่งที่ขาดน้ำ เกาะหรือทะเลทราย

ทั้งนี้ ความสามารถในการผลิตน้ำของ Dew Machine ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วย นั่นคือ หากอากาศร้อนจะได้น้ำน้อย อากาศเย็นชื้นจะได้น้ำมาก ดังนั้นในเวลากลางคืน จะผลิตน้ำได้มากกว่าเวลากลางวัน เนื่องจากเวลากลางคืนอุณหภูมิต่ำและมีความชื้นมากพร้อมกับลอยตัวต่ำ ส่วนเวลากลางวันอุณหภูมิจะสูง ความชื้นน้อย กำลังการผลิตน้ำจึงได้น้อยกว่า

Dew Machine สิ่งประดิษฐ์เครื่องแรกในโลกที่มีแนวคิดหลักในการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาด โดยเป็นเครื่องกลั่นน้ำสะอาดที่บริโภคได้จากอากาศ คิดค้น โดย คุณปกรณ์ เตชวณิชชวาล ผู้ก่อตั้ง บริษัท มาร์ช คูล อินดัสทรี จำกัด ได้รับการจดทะเบียนไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาจากประเทศไทย, มาเลเซีย, GCC, กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง, ฮ่องกง, จีน, เยเมน และสหรัฐอเมริกา