MY MENU

เครื่องทำน้ำร้อนหมุนเวียน

อ่างทำน้ำร้อนวน Hot Bath I

• ด้านบนเป็นพื้นสเตนเลสเรียบ มีอ่างหม้อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 230 มม. ลึก 195 มม.
• มีไฟแสงสว่างติดเมื่อฮีทเตอร์ทำงาน และดับเมื่อฮีตเตอร์หยุดทำงาน
• มีหน้าปัด Digital บอกอุณหภูมิ และปรับอุณหภูมิภายในหม้อได้
• สามารถตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ +5 องศาเหนืออุณหภูมิห้องถึง +100 องศา เซลเซียส
• ระบบควบคุมอุณหภูมิของหม้อหลอมเป็นแบบ Thermostat
• ตัวกล่องรอบข้างทำจากสเตนเลส
• ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต

Hot Bath II (อ่างทำน้ำร้อน)

• ด้านบนเป็นพื้นสเตนเลสเรียบ มีอ่างหม้อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 260 มม. ลึก 136 มม.
• มีไฟแสงสว่างติดเมื่อฮีทเตอร์ทำงาน และดับเมื่อฮีตเตอร์หยุดทำงาน
• มีหน้าปัด Digital บอกอุณหภูมิ และปรับอุณหภูมิภายในหม้อได้
• สามารถตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ +40 องศาเหนืออุณหภูมิห้องถึง +80 องศา เซลเซียส
• ระบบควบคุมอุณหภูมิของหม้อหลอมเป็นแบบ Thermostat
• ตัวกล่องรอบข้างทำจากแสตนเลส
• ใช้ไฟฟ้า 220 โวลด์ 50 เฮิร์ต

Transparent Hot Bath (อ่างกระจก Acrylic)

• ตัวอ่างภายนอกทำจากกระจก Acrylic ใส ความจุอ่างน้ำจุ 54 ลิตร
• ขนาดมิติ : กว้าง x ยาว x สูง (12 x 24 x 12) นิ้ว
• ทำอุณหภูมิน้ำได้ +30 °C ถึง +100 °C 
• อัตราการไหลของปั๊มน้ำ 20 ลิตร/นาที
• ค่าความแม่นยำของอุณหภูมิ ± 0.1 °C 
• Heater ความร้อนขนาด 1,000 วัตต์
• ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ท