MY MENU

ถาดความร้อน

Hot Plate (ถาดทำความร้อนชนิดยาว)

• ด้านบนมีขนาด กว้าง 300 มม. X ยาว 640 มม.
• หน้าความร้อนเป็นแผ่นให้ความร้อนทำด้วยอลูมิเนียม
• ควบคุมอุณหภูมิความร้อนตั้งแต่ อุณหภูมิห้องจนถึงไม่น้อยกว่า 60 องศาเซลเซียส
• มีไฟแสงสว่างติดเมื่อฮีทเตอร์ทำงาน และดับเมื่อฮีตเตอร์หยุดทำงาน
• มีหน้าปัด Digital บอกอุณหภูมิ และปรับอุณหภูมิหน้าแผ่นอลูมิเนียมได้
• ระบบควบคุมอุณหภูมิของหม้อหลอมเป็นแบบ Thermostat.
• ตัวกล่องรอบข้างทำจากสเตนเลส
• ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต