MY MENU

ตู้บ่มเพาะเชื้อควบคุมอุณหภูมิ

เพื่อเป็นการตรวจสอบอย่างแม่นยำ มีการนำตัวอย่างไปตรวจในห้องแลบในองค์กรต่างๆอย่างแพร่หลาย ตู้บ่มเพาะเชื้อจึงจำเป็นต่อการใช้งานเพื่อให้มีระบบที่สามารถควบคุม อุณหภูมิ, ความชื้น, ความร้อน, ความเย็น ได้ตามที่ต้องการ เหมาะสำหรับทุกงานทดลองในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ หรืองานวิจัยตามหน่วยงานราชการที่ต้องการ อุณหภูมิ ความชื้น ที่สามารถควบคุมได้อย่างแม่นยำ

ทางบริษัทได้ผลิตและจำหน่ายออกมาแล้วหลายรุ่นให้แก่ มหาวิทยาลัยชื่อดัง มีทั้งรุ่นขนาดใหญ่สำหรับการทดลองปริมาณมากๆ
• ตั้งแต่แบบประตู 1 ชั้น ประตู 2 ชั้น หรือแบบประตูกระจก
• รุ่นสเตนเลสและเคลือบสี
• และยังมีรุ่นเล็กสำหรับงานเบาๆ เคลื่อนย้ายไปมาได้สะดวก
เหมาะกับทุกสถานที่ของการทดลองภาคสนาม จึงมั่นใจได้ถึงผลการทดลองที่ถูกต้อง จากสภาวะแวดล้อมในการบ่มเพาะเชื้อในรูปแบบต่างๆ

Low Temp. Incubator (Growth Plant Chamber)
ตู้เพาะเชื้อ,ควบคุมอุณหภูมิต่ำ

คุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็นตู้สี่เหลี่ยมแบบตู้เย็นขนาดวัดภายนอก (ก x ล x ส) :76 x 70 x 184 ซม.
2. ขนาดวัดภายใน (ก x ล x ส) : 52 x 49 x 114 ซม.
3. ความจุภายในขนาด 290 ลิตร
4. ตัวตู้ภายนอกเป็นโลหะเคลือบด้วยอะคริลิคสีขาว ส่วนภายในตู้ทำด้วยโลหะไร้สนิมสเตนเลส
5. ส่วนของประตูที่เปิด-ปิดด้านหน้า เป็นประตู 2 ชั้น
- ชั้นนอกเป็นประตูโลหะเคลือบด้วยอะคริลิคสีขาวและติดตั้งหลอดไฟให้แสงสว่าง
- ชั้นในเป็นประตูกระจกทนความร้อนและแรงดัน
6. ประตูด้านข้างของตู้ทั้งด้านซ้ายและขวามี 2 ชั้น
- ชั้นนอกเป็นประตูโลหะเคลือบด้วยอะคริลิคสีขาว สามารถเปิดอออกทางด้านข้างได้และติดตั้งหลอดไฟให้แสงสว่าง
- ชั้นในเป็นกระจกทนความร้อนและแรงดัน
7. ภายในตู้มีชั้นวางภาชนะเพาะเลี้ยงได้ 5 ชั้น โดยชั้นดังกล่าวเป็นโลหะเคลือบ และสามารถปรับเปลี่ยนระดับชั้นได้
8. มีฉนวนกันความร้อนด้วยระบบ Rigid Polyurethane
9. มีช่องระบายความร้อนด้านบนตัวตู้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม.
10. มีตัวทำความเย็น (Compressor) ขนาด 320 วัตต์ และละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ
11. มีตัวทำความร้อน (Heater) ขนาด 250 วัตต์
12. ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ปรับค่าได้ 0 ถึง 50 องศาเซลเซียส มีความเที่ยงตรงในช่วง
± 0.3 ถึง 1 องศาเซลเซียส กรณีที่ดวงไฟดับหมดทุกดวง
± 1 ถึง 2 องศาเซลเซียส กรณีที่ดวงไฟเริ่มติดจนครบทุกดวง
หากอุณหภูมิสูงหรือต่ำผิดปกติ จะมีระบบเสียงร้องเตือนด้วยความดังของเสียง 50 เดซิเบล
13. ควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ได้ 55 – 85% (โดยขึ้นกับอุณหภูมิภายในตู้ เช่นที่ 0 องศา ความชื้นสัมพัทธ์อาจต่ำกว่า 55% และที่ 50 องศาความชื้นสัมพัทธ์อาจสูงกว่า 70%)
14. มีหลอดไฟให้แสงสว่างจากประตูด้านข้างด้วยความเข้มแสง 20,000 ลักซ์
15. สามารถควบคุมการเปิด-ปิดของไฟได้ สามระดับ และเป็นเวลาต่างๆใน 24 ชั่วโมง ตามต้องการ
16. ทำงานด้วยระบบ CFC
17. ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลท์

Climatic Incubator
ตู้ควบคุมอุณหภูมิ และความชื้น รุ่นเล็ก (แบบสเตนเลส)

คุณสมบัติ
• ตัวตู้ทั้งภายนอกทำด้วยสเตนเลสไร้สนิมอย่างดี
• ประตูเป็นแบบเปิดด้านหน้า 1 ชั้นประตู
• ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบ Digital Controller (LED)
• ให้ความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิที่ความละเอียด ±1 °C 
• ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นด้วยระบบ Microprocessor พร้อมหน้าจอแสดงค่าของอุณหภูมิและความชื้น โดยแสดงผลพร้อมกัน
• แสดงค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้และค่าอุณหภูมิที่แท้จริงเป็นตัวเลข Digital LED Display (ปรับได้โดยกดปุ่มเลือก)
• แสดงค่าความชื้นที่ตั้งไว้และค่าความชื้นที่แท้จริงเป็นตัวเลข Digital LED Display (ปรับได้โดยกดปุ่มเลือก)
• มีพัดลมภายในตัวตู้ สำหรับกระจายความสม่ำเสมอของอุณหภูมิและความชื้นภายในตัวตู้
• ประตูเป็นแบบ Magnetic Door พร้อมฉนวนทำจาก โพลียูรีเทนโฟม ป้องกันอุณหภูมิรั่วไหลสู่ภายนอกได้เป็นอย่างดี
• มีชั้นวางของให้ 2 ชั้น สามารถปรับระดับของชั้นวางของได้ แต่ละชั้นรับน้ำหนักได้ถึง 40 กิโลกรัม
• มีระบบป้องกันตัวอย่าง (Sample Protection) สามารถกำหนดค่าอุณหภูมิและมีเสียงเตือนเมื่ออุณหภูมิเกินเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมระบบตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ
• เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ รับประกันคุณภาพ 1 ปี

คุณลักษณะเฉพาะ
• ขนาดมิติของตู้วัด (เซนติเมตร)
• วัดภายนอก กว้าง x ลึก x สูง : 80 x 65 x 1,050(ไม่รวมขา)
• วัดภายใน กว้าง x ลึก x สูง : 56 x 45 x 60
• ควบคุมอุณหภูมิในช่วง 15 oC ถึง 45 °C 
• ควบคุมความชื้นได้ 40 - 80% RH มีค่าความถูกต้องความชื้นที่ ± 3% RH
• ความจุภายในตู้ 100 ลิตร
• ระบบไฟฟ้า 220/50/1

ตู้บ่มเพาะเชื้อ,ควบคุมอุณหภูมิ (แบบเคลือบโลหะขาวภายนอก)

คุณสมบัติ
• เป็นตู้อบเพาะเชื้อที่ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ซึ่งให้อุณหภูมิที่ถูกต้องแม่นยำ มีความไว (Sensitivity) ในการตรวจสอบอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
• ตัวตู้ทำจากเหล็กกล้าเคลือบสีขาวทั้งตู้ ด้วยระบบ Power coat โดยอาศัยหลักการจากความแตกต่างของประจุซึ่งจะทำให้ได้สีที่สม่ำเสมอทั่วทั้งตู้ และ้ไม่เกิดเป็นสนิมได้ง่าย
• ด้านนอกเป็นประตูตู้แบบ Tempered Glass Viewing Window สามารถดูตัวอย่างทดลองภายในตู้ได้ตลอดเวลา และด้านในยังมีประตูกระจกใสปิดกั้นอีก 1 บาน
• ระบบกระจายอุณหภูมิภายในตัวตู้ได้สม่ำเสมอ โดยพัดลมชนิด Horizontal Air Flow ทำให้ได้อุณหภูมิที่สม่ำเสมอ (Temperature Uniformity) ตลอดทั่วทั้งตู้ ความถูกต้องของอุณหภูมิ (Uniformity) มีค่าถึง ± 1 °C ที่อุณหภูมิ 37 °C
• มีระบบป้องกันอุณหภูมิแบบ Independent Overtemperature Protection (OPT) ซึ่งแยกเป็นอิสระจากระบบการทำงานหลัก เพื่อป้องกันไม่ให้อุณหภูมิภายในตู้เกินจากอุณหภูมิที่ตั้งไว้
• มี Interior Electric Outlet ภายในตู้ 4 จุด เพื่อต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆภายในตู้ได้ เช่น Shaker พื้นที่ภายในตู้มีความแข็งแรงพอสำหรับการติดตั้ง Roller หรือ Shaker ได้
• สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 5 °C เหนืออุณหภูมิห้องจนถึง 70 °C โดยแสดงค่าการตั้งและอ่านอุณหภูมิเป็นตัวเลขไฟฟ้า (Digital)

คุณลักษณะเฉพาะ
• ขนาดมิติของตู้วัดจากภายนอก (เซนติเมตร) กว้าง x ลึก x สูง : 95 x 90 x 200 

• ความจุภายในตู้ 792 ลิตร
• ชั้นวางของ จำนวน 6 ชั้น สามารถถอดออกมาล้างได้
• ระบบไฟฟ้า 1,700 วัตต์ 220/240 โวลต์

ตู้บ่มเพาะเชื้อ,ควบคุมอุณหภูมิ (แบบสเตนเลส)

คุณสมบัติ
• ตัวตู้ทั้งภายนอก/ภายในทำด้วยวัสดุสเตนเลสไร้สนิม (SUS 304)
• ประตูเป็นแบบเปิดด้านหน้า
• ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบ Digital Controller LED ให้ความแม่นยำในการควบคุมสูง
• ควบคุมอุณหภูมิได้ในแต่ละช่วง ให้อุณหภูมิที่ถูกต้องแม่นยำ มีความไว (Sensitivity) ในการตรวจสอบอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
• สามารถแสดงค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้และค่าอุณหภูมิที่แท้จริงเป็นตัวเลข Digital LED Display
• มีพัดลมภายในตัวตู้สำหรับกระจายความสม่ำเสมอของอุณหภูมิภายในตัวตู้(Uniformity) มีค่า ± 1 °C
• ประตูเป็นแบบ Magnetic Door พร้อมฉนวนทำจาก โพลียูรีเทนโฟม ป้องกันอุณหภูมิรั่วไหลสู่ภายนอกได้เป็นอย่างดี สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 6 °C ถึง 25 °C โดยแสดงค่าการตั้งและอ่านอุณหภูมิเป็นตัวเลขไฟฟ้า (Digital)
• มีระบบกระจายอุณหภูมิภายในตัวตู้ได้สม่ำเสมอโดยใช้พัดลมชนิด ทำให้ได้อุณหภูมิที่สม่ำเสมอ (Temperature Uniformity) ทั่วทั้งตู้ ความถูกต้องของอุณหภูมิ
• น้ำยาทำความเย็น Non CFC2
• มีชั้นวางของให้ 4 ชั้น สามารถปรับระดับของชั้นวางของได้ หรือตามความต้องการของลูกค้าที่ทางบริษัทสามารถจัดหาให้ได้

คุณลักษณะเฉพาะ

• ขนาดมิติของตู้ (เซนติเมตร)
- วัดภายนอก กว้าง x ลึก x สูง : 67 x 72 x 110
- วัดภายใน กว้าง x ลึก x สูง : 60 x 55 x 75
• ความจุภายในตู้ 250 ลิตร
• ควบคุมอุณหภูมิ 10 °C ถึง 50 °C 
• ความละเอียดในการตั้งค่าอุณหภูมิ ±1 °C 
• Heater ให้ความร้อน ขนาด 600 วัตต์
• Compressor ขนาด 1/5 แรงม้า

ตู้บ่มเพาะเชื้อ,ควบคุมอุณหภูมิ (แบบสเตนเลส)

คุณสมบัติ
• เป็นตู้อบเพาะเชื้อที่ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ซึ่งให้อุณหภูมิที่ถูกต้องแม่นยำ มีความไว (Sensitivity) ในการตรวจสอบอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
• ตัวตู้ทำจากโลหะสเตนเลสไร้สนิม
• ด้านนอกเป็นประตูตู้แบบ Tempered Glass Viewing Window สามารถดูตัวอย่างทดลองภายในตู้ได้ตลอดเวลา และด้านในยังมีประตูกระจกใสปิดกั้นอีก 1 บาน
• ระบบกระจายอุณหภูมิภายในตัวตู้ได้สม่ำเสมอ โดยพัดลมชนิด Horizontal Air Flow ทำให้ได้อุณหภูมิที่สม่ำเสมอ (Temperature Uniformity) ตลอดทั่วทั้งตู้ ความถูกต้องของอุณหภูมิ (Uniformity) มีค่าถึง ± 1 °C ที่อุณหภูมิ 37 °C 
• มีระบบป้องกันอุณหภูมิแบบ Independent Overtemperature Protection (OPT) ซึ่งแยกเป็นอิสระจากระบบการทำงานหลัก เพื่อป้องกันไม่ให้อุณหภูมิภายในตู้เกินจากอุณหภูมิที่ตั้งไว้
• มี Interior Electric Outlet ภายในตู้ 4 จุด เพื่อต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆภายในตู้ได้ เช่น Shaker พื้นที่ภายในตู้มีความแข็งแรงพอสำหรับการติดตั้ง Roller หรือ Shaker ได้
• สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 5 °C เหนืออุณหภูมิห้องจนถึง 70 °C โดยแสดงค่าการตั้งและอ่านอุณหภูมิเป็นตัวเลขไฟฟ้า (Digital)

คุณลักษณะเฉพาะ
• ขนาดมิติของตู้วัดจากภายนอก (เซนติเมตร)
- กว้าง x ลึก x สูง : 95 x 90 x 200
• ความจุภายในตู้ 792 ลิตร
• ชั้นวางของ จำนวน 6 ชั้น สามารถถอดออกมาล้างได้
• ระบบไฟฟ้า 1,700 วัตต์ 220/240 โวลต์

แบบเปิด 1 ประตู

แบบเปิด 2 ประตูบน-ล่าง

ตู้บ่มเพาะเชื้อ,ควบคุมอุณหภูมิ (แบบสเตนเลส)

คุณสมบัติ
• ตัวตู้ทั้งภายนอก/ภายในทำด้วยวัสดุสเตนเลสไร้สนิม (SUS 304)
• ประตูเป็นแบบเปิดด้านหน้าแบบ 1 ประตู หรือแบบแยกเปิด 2 ประตูบน-ล่าง
• ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบ Digital Controller LED ให้ความแม่นยำในการควบคุมสูง
• ควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง 4 °C ถึง 50 °C ปรับค่าอุณหภูมิได้ละเอียดที่ ±1 °C 
• สามารถแสดงค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้และค่าอุณหภูมิที่แท้จริงเป็นตัวเลข Digital LED Display (โดยการกดปุ่มเลือก)
• มีพัดลมภายในตัวตู้ สำหรับกระจายความสม่ำเสมอของอุณหภูมิภายในตัวตู้
• มีระบบ Over Heat Safety Device ตัดเมื่ออุณหภูมิสูงผิดปกติ
• ประตูเป็นแบบ Magnetic Door พร้อมฉนวนทำจาก โพลียูรีเทนโฟม ป้องกันอุณหภูมิรั่วไหลสู่ภายนอกได้เป็นอย่างดี
• มีชั้นวางของให้ 4 ชั้น สามารถปรับระดับของชั้นวางของได้ หรือตามความต้องการของลูกค้าที่ทางบริษัทสามารถจัดหาให้ได้

คุณลักษณะเฉพาะ
• ขนาดมิติของตู้ (เซนติเมตร)
- วัดภายนอก กว้าง x ลึก x สูง : 67 x 72 x 173
- วัดภายใน กว้าง x ลึก x สูง : 60 x 55 x 133
• ความจุภายในตู้ 200 ลิตร
• Heater ให้ความร้อน ขนาด 1,000 วัตต์
• Compressor กำลังขนาด 1/4 แรงม้า
• ชั้นวางของจำนวน 6 ชั้น ปรับระดับได้และ สามารถถอดออกมาล้างได้ทุกชั้น
• กรณีตู้แบบ 2 ประตูบน-ล่าง สามารถเลือกจำนวนชั้นได้ตามความต้องการทั้ง 2 ชั้น
• ระบบไฟฟ้า 220/240 โวลต์

หมายเหตุ :
• หากต้องการเฉพาะอุณหภูมิร้อน-อุณหภูมิเย็นเพียงอย่างเดียว สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัท
• ขนาดมิติ,ความจุภายในของตู้ทั้งสองอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ตู้บ่มเพาะเชื้อ,ควบคุมอุณหภูมิ (แบบสเตนเลส)

คุณสมบัติ
• ตัวตู้ทั้งภายนอก/ภายในทำด้วยวัสดุสเตนเลสไร้สนิม (SUS 304)
• ประตูเป็นแบบเปิดด้านหน้าแบบ 1 ประตู หรือแบบแยก 2 ประตูบน-ล่าง
• ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบ Digital Controller LED ให้ความแม่นยำในการควบคุมสูง
• ควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง 10 °C ถึง 50 °C ปรับค่าอุณหภูมิได้ละเอียดที่ ±1 °C 
• สามารถแสดงค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้และค่าอุณหภูมิที่แท้จริงเป็นตัวเลข Digital LED Display (โดยกดปุ่มเลือก)
• มีพัดลมภายในตัวตู้ สำหรับกระจายความสม่ำเสมอของอุณหภูมิภายในตัวตู้
• มีระบบ Over Heat Safety Device ตัดเมื่ออุณหภูมิสูงผิดปกติ
• ประตู 2ชั้น ชั้นนอกเป็นประตูทึบสแตนเลส ชั้นในเป็นประตูกระจก แบบ Magnetic Door พร้อมฉนวนทำจาก โพลียูรีเทนโฟม ป้องกันอุณหภูมิรั่วไหลสู่ภายนอกได้เป็นอย่างดี
• มีชั้นวางของให้ 4 ชั้น สามารถปรับระดับของชั้นวางของได้ หรือตามความต้องการของลูกค้าที่ทางบริษัทสามารถจัดหาให้ได้

คุณลักษณะเฉพาะ

• ขนาดมิติของตู้ (เซนติเมตร)
- วัดภายนอก กว้าง x ลึก x สูง : 70 x 60 x 190
- วัดภายใน กว้าง x ลึก x สูง : 50 x 55 x 148
• ความจุภายในตู้ 290 ลิตร
• ควบคุมอุณหภูมิ 10 °C ถึง 50 °C 
• ความละเอียดอุณหภูมิี่ ±1 °C 
• Heater ให้ความร้อน ขนาด 600 วัตต์
• Compressor กำลังขนาด 1/2 แรงม้า
• แสงสว่างภายในจำนวน 1 หลอด ฟลูออเรสเซนท์
• ระบบไฟฟ้า220/240 โวลต์

ตู้บ่มเพาะเชื้อ,ควบคุมอุณหภูมิ (แบบสเตนเลส)

คุณสมบัติ
• ตัวตู้ทั้งภายนอก/ภายในทำด้วยวัสดุสเตนเลสไร้สนิม (SUS 304)
• ประตูเป็นแบบเปิดด้านหน้าแบบ 1 ประตู
• ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบ Digital Controller LED ให้ความแม่นยำในการควบคุมสูง
• ควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง 35 °C ถึง 50 °C ปรับค่าอุณหภูมิได้ละเอียดที่ ±1 °C 
• สามารถแสดงค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้และค่าอุณหภูมิที่แท้จริงเป็นตัวเลข Digital LED Display (โดยกดปุ่มเลือก)
• มีพัดลมภายในตัวตู้ สำหรับกระจายความสม่ำเสมอของอุณหภูมิภายในตัวตู้
• มีระบบ Over Heat Safety Device ตัดเมื่ออุณหภูมิสูงผิดปกติ
• ประตู 1 ชั้นนอก เป็นประตูทึบสแตนเลสแบบ Magnetic Door พร้อมฉนวนทำจาก โพลียูรีเทนโฟม ป้องกันอุณหภูมิรั่วไหลสู่ภายนอกได้เป็นอย่างดี
• มีชั้นวางของให้ 4 ชั้น สามารถปรับระดับของชั้นวางของได้ หรือตามความต้องการของลูกค้าที่ทางบริษัทสามารถจัดหาให้ได้

คุณลักษณะเฉพาะ

• ขนาดมิติของตู้ (เซนติเมตร)
- วัดภายนอก กว้าง x ลึก x สูง : 70 x 60 x 207
- วัดภายใน กว้าง x ลึก x สูง : 47 x 50 x 163
• ความจุภายในตู้ 220 ลิตร
• ควบคุมอุณหภูมิ 35 °C ถึง 50 °C 
• ความละเอียดอุณหภูมิ ±1 °C 
• Heater ให้ความร้อน ขนาด 1,000 วัตต์
• ระบบไฟฟ้า 220/240 โวลต์ 50 เฮิรทซ์ 1 เฟส

ตู้บ่มเพาะเชื้อ,ควบคุมอุณหภูมิ (แบบสเตนเลส)

คุณสมบัติ
• ตัวตู้ทั้งภายนอก/ภายในทำด้วยวัสดุสเตนเลสไร้สนิม (SUS 304)
• ประตูเปิดด้านหน้าแบบ 1 ประตูด้านนอกและ 1 ประตูกระจกด้านใน
• ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบ Digital Controller LED ให้ความแม่นยำในการควบคุมสูง
• ควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง 35 °C ถึง 50 °C ปรับค่าอุณหภูมิได้ละเอียดที่ ±1 °C 
• สามารถแสดงค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้และค่าอุณหภูมิที่แท้จริงเป็นตัวเลข Digital LED Display (โดยกดปุ่มเลือก)
• มีพัดลมภายในตัวตู้ สำหรับกระจายความสม่ำเสมอของอุณหภูมิภายในตัวตู้
• มีระบบ Over Heat Safety Device ตัดเมื่ออุณหภูมิสูงผิดปกติ
• ประตู 2 ชั้น ชั้นนอกเป็นประตูทึบสแตนเลส ชั้นในเป็นประตูกระจกใสมองเห็นด้านใน ขอบประตูแบบ Magnetic Door พร้อมฉนวนทำจาก โพลียูรีเทนโฟม ป้องกันอุณหภูมิรั่วไหลสู่ภายนอกได้เป็นอย่างดี
• มีชั้นวางของให้ 4 ชั้น สามารถปรับระดับของชั้นวางของได้ หรือตามความต้องการของลูกค้าที่ทางบริษัทสามารถจัดหาให้ได้

คุณลักษณะเฉพาะ
• ขนาดมิติของตู้ (เซนติเมตร)
- วัดภายนอก กว้าง x ลึก x สูง : 70 x 60 x 207
- วัดภายใน กว้าง x ลึก x สูง : 47 x 50 x 163
• ความจุภายในตู้ 220 ลิตร
• ควบคุมอุณหภูมิ 35 °C ถึง 50 °C 
• ความละเอียดอุณหภูมิี่ ±1 °C 
• Heater ให้ความร้อน ขนาด 1,000 วัตต์
• ระบบไฟฟ้า 220/240 โวลต์์ 50 เฮิรทซ์ 1 เฟส

รุ่นเล็กกระทัดรัด เคลื่อนย้ายไปมาสะดวก

ตู้บ่มเพาะเชื้อ,ควบคุมอุณหภูมิ รุ่นเล็ก (แบบสเตนเลส)

คุณสมบัติ
• ตัวตู้ทั้งภายนอกทำด้วยสเตนเลสไร้สนิมอย่างดี
• ประตูเป็นแบบเปิดด้านหน้า
• ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบ Digital Controller (LED)
• ให้ความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิที่ความละเอียด ±1 °C 
• แสดงค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้และค่าอุณหภูมิที่แท้จริงเป็นตัวเลข Digital LED Display (ปรับได้โดยกดปุ่มเลือก)
• มีพัดลมภายในตัวตู้ สำหรับกระจายความสม่ำเสมอของอุณหภูมิภายในตัวตู้
• ประตูเป็นแบบ Magnetic Door พร้อมฉนวนทำจาก โพลียูรีเทนโฟม ป้องกันอุณหภูมิรั่วไหลสู่ภายนอกได้เป็นอย่างดี
• มีชั้นวางของให้ 2 ชั้น สามารถปรับระดับของชั้นวางของได้
• เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ รับประกันคุณภาพ 1 ปี

คุณลักษณะเฉพาะ

• ขนาดมิติของตู้วัด (เซนติเมตร)
- วัดภายนอก กว้าง x ลึก x สูง : 70 x 72 x 115
- วัดภายใน กว้าง x ลึก x สูง : 50 x 55 x 80
• ควบคุมอุณหภูมิในช่วง 18 °C ถึง 35 °C 
• ความจุภายในตู้ 160 ลิตร
• ชั้นวางของ จำนวน 2 ชั้น สามารถถอดออกมาล้างได้
• ระบบไฟฟ้า 220/50/1

ตู้บ่มเพาะเชื้อ,ควบคุมอุณหภูมิ รุ่นเล็กตั้งโต๊ะ
(แบบสเตนเลส)

คุณสมบัติ
• ตู้บ่มเพาะเชื้อ,ควบคุมอุณหภูมิขนาดเล็ก เคลื่อนย้ายไปมาได้สะดวก
• วัสดุในการผลิตทำจากสเตนเลสไร้สนิม
• แสดงอุณหภูมิภายในตู้เป็นตัวเลขดิจิตอลแบบเรืองแสง (LED) เห็นได้ชัดเจน
• อุณหภูมิขนาดทั่วทั้งภายในตู้มีอุณหภูมิต่างกัน ±1 °C 
• การรักษาอุณหภูมิให้คงที่ภายในตู้มีความแตกต่างที่ ±1 °C 
• ควบคุมการทำงานด้วย Microprocessor ระบบ Auto tuning โดยปรับเปลี่ยนระหว่างแหล่งทำความร้อนและแหล่งทำความเย็น เพื่อรักษาอุณหภูมิให้คงที่
• ระบบทำความเย็นไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
• เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ รับประกันคุณภาพ 1 ปี

คุณลักษณะเฉพาะ

• ขนาดมิติของตู้วัด (เซนติเมตร)
  - กว้าง x ลึก x สูง : 65 x 70 x 75
• การควบคุมอุณหภูมิ (สามารถเลือกได้)
  - เหนืออุณหภูมิห้องถึง 60 °C, +5 ถึงอุณหภูมิห้อง หรือ 5 - 60 °C
• ความละเอียดอุณหภูมิ ±1 °C 
• ความจุภายในตู้ 100 ลิตร
• ระบบไฟฟ้า 220/50/1

ตู้บ่มเพาะเชื้อ,ควบคุมอุณหภูมิ 2 ประตูซ้าย/ขวา
(แบบสเตนเลส)

คุณสมบัติ
• ตัวตู้ทั้งภายนอก/ในผลิตจากวัสดุสเตนเลสไร้สนิมี
• ประตูเปิดด้านหน้าแบบ 2 ประตู ซ้าย/ขวา
• ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบ Digital Controller LED ให้ความแม่นยำในการควบคุมสูง ความละเอียดที่ ±1 °C
• สามารถแสดงค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้และค่าอุณหภูมิที่แท้จริงเป็นตัวเลข Digital LED Display (ปรับค่าได้โดยการกดปุ่มเลือก)
• มีพัดลมภายในตัวตู้ สำหรับกระจายความสม่ำเสมอของอุณหภูมิภายในตัวตู้
• ความสมำเสมอทั่วทั้งตู้ที่ ±1 °C 
• ประตูเป็นแบบ Magnetic Door พร้อมฉนวนทำจาก โพลียูรีเทนโฟม ป้องกันอุณหภูมิรั่วไหลสู่ภายนอกได้เป็นอย่างดี
• มีชั้นวางของให้ 4 ชั้น สามารถปรับระดับของชั้นวางของได้
• เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ รับประกันคุณภาพ 1 ปี

คุณลักษณะเฉพาะ
• ขนาดมิติของตู้วัด (เซนติเมตร)
- วัดภายนอก (กว้าง x ลึก x สูง) : 140 x 67 x 120
- วัดภายใน (กว้าง x ลึก x สูง) : 100 x 50 x 80
• ควบคุมอุณหภูมิในช่วง 40 °C ถึง 70 °C 
• ความละเอียดอุณหภูมิ ±1 °C
• ความจุภายในตู้ 400 ลิตร
• ระบบไฟฟ้า 220/50/1