MY MENU

ตู้บ่มเพาะเชื้อควบคุมอุณหภูมิ

เพื่อเป็นการตรวจสอบอย่างแม่นยำ มีการนำตัวอย่างไปตรวจในห้องแลบในองค์กรต่างๆอย่างแพร่หลาย ตู้บ่มเพาะเชื้อจึงจำเป็นต่อการใช้งานเพื่อให้มีระบบที่สามารถควบคุม อุณหภูมิ, ความชื้น, ความร้อน, ความเย็น ได้ตามที่ต้องการ เหมาะสำหรับทุกงานทดลองในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ หรืองานวิจัยตามหน่วยงานราชการที่ต้องการ อุณหภูมิ ความชื้น ที่สามารถควบคุมได้อย่างแม่นยำ

ทางบริษัทได้ผลิตและจำหน่ายออกมาแล้วหลายรุ่นให้แก่ มหาวิทยาลัยชื่อดัง มีทั้งรุ่นขนาดใหญ่สำหรับการทดลองปริมาณมากๆ
• ตั้งแต่แบบประตู 1 ชั้น ประตู 2 ชั้น หรือแบบประตูกระจก
• รุ่นสเตนเลสและเคลือบสี
• และยังมีรุ่นเล็กสำหรับงานเบาๆ เคลื่อนย้ายไปมาได้สะดวก
เหมาะกับทุกสถานที่ของการทดลองภาคสนาม จึงมั่นใจได้ถึงผลการทดลองที่ถูกต้อง จากสภาวะแวดล้อมในการบ่มเพาะเชื้อในรูปแบบต่างๆ

(Climatic Incubator)
ตู้ควบคุมอุณหภูมิ และความชื้น รุ่นเล็ก

คุณสมบัติ
• ตัวตู้ทั้งภายนอกทำด้วยสเตนเลสไร้สนิมอย่างดี
• ประตูเป็นแบบเปิดด้านหน้า 1 ชั้นประตู
• ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบ Digital Controller (LED)
• ให้ความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิที่ความละเอียด ±1 °C 
• ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นด้วยระบบ Microprocessor พร้อมหน้าจอแสดงค่าของอุณหภูมิและความชื้น โดยแสดงผลพร้อมกัน
• แสดงค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้และค่าอุณหภูมิที่แท้จริงเป็นตัวเลข Digital LED Display (ปรับได้โดยกดปุ่มเลือก)
• แสดงค่าความชื้นที่ตั้งไว้และค่าความชื้นที่แท้จริงเป็นตัวเลข Digital LED Display (ปรับได้โดยกดปุ่มเลือก)
• มีพัดลมภายในตัวตู้ สำหรับกระจายความสม่ำเสมอของอุณหภูมิและความชื้นภายในตัวตู้
• ประตูเป็นแบบ Magnetic Door พร้อมฉนวนทำจาก โพลียูรีเทนโฟม ป้องกันอุณหภูมิรั่วไหลสู่ภายนอกได้เป็นอย่างดี
• มีชั้นวางของให้ 2 ชั้น สามารถปรับระดับของชั้นวางของได้ แต่ละชั้นรับน้ำหนักได้ถึง 40 กิโลกรัม
• มีระบบป้องกันตัวอย่าง (Sample Protection) สามารถกำหนดค่าอุณหภูมิและมีเสียงเตือนเมื่ออุณหภูมิเกินเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมระบบตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ
• เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ รับประกันคุณภาพ 1 ปี

คุณลักษณะเฉพาะ
• ขนาดมิติของตู้วัด (เซนติเมตร)
• วัดภายนอก กว้าง x ลึก x สูง : 80 x 65 x 1,050(ไม่รวมขา)
• วัดภายใน กว้าง x ลึก x สูง : 56 x 45 x 60
• ควบคุมอุณหภูมิในช่วง 15 oC ถึง 45 °C 
• ควบคุมความชื้นได้ 40 - 80% RH มีค่าความถูกต้องความชื้นที่ ± 3% RH
• ความจุภายในตู้ 100 ลิตร
• ระบบไฟฟ้า 220/50/1

ตู้บ่มเพาะเชื้อ,ควบคุมอุณหภูมิ ทางด้านร้อน

รายละเอียดตู้ (คุณลักษณะเฉพาะ)
  

• ภายนอก/ภายใน ทำด้วยวัสดุสเตนเลส (SUS 304)
 
 • ประตูปิด-เปิดทางด้านหน้า แบบประตูทึบพร้อม ช่องกระจก สามารถมองเห็นด้านใน
 
• ฉนวนป้องกันรอบตู้และประตู ทำจากโพลียูรีเทนโฟม สามารถป้องกันอุณหภูมิรั่วไหลสู่ภายนอกได้อย่างดี
 
• ขนาดมิติภายนอก (กว้างxลึกxสูง) : 96 x 88 x 174 cm (ความสูงไม่รวมขาล้อเลื่อน)
• ขนาดมิติภายใน (กว้างxลึกxสูง) : 70 x 76 x 142 cm
• ความจุภายใน 500 ลิตร
 
• พัดลมภายในตัวตู้ สำหรับกระจายความร้อนให้สม่ำเสมอ
• ชั้นวางของจำนวน 3 ชั้น สามารถปรับระดับชั้นวางได้
 

• ควบคุมอุณหภูมิตั้งแต่ 40 – 70 °C ด้วยระบบดิจิทัล
• ความละเอียดในการควบคุมอุณหภูมิ ± 1 °C
 
• ฮีทเตอร์ทำความร้อน ภายในตู้ขนาด 600 วัตต์  
• ใช้กับระบบไฟฟ้า 220V 50Hz 1P

ตู้บ่มเพาะเชื้อ,ควบคุมอุณหภูมิ ร้อนหรือเย็น

รายละเอียดตู้ (คุณลักษณะเฉพาะ)

ภายนอก/ภายใน ทำด้วยวัสดุสเตนเลส (SUS 304)
 
• ประตูปิด-เปิดทางด้านหน้า 2 ชั้น
      - ชั้นนอกเป็นประตูทึบ
      - ชั้นในเป็นประตูกระจกใส สามารถมองเห็นภายในตู้
 
• ฉนวนรอบตู้และประตู ทำจากโพลียูรีเทนโฟม ป้องกันอุณหภูมิรั่วไหลสู่ภายนอก
 
• ขนาดมิติภายนอก 75 x 73 x 205 cm (ความสูงไม่รวมขาล้อเลื่อน)
• ขนาดมิติภายใน 53 x 55 x 150 cm
• ความจุภายใน 430 ลิตร
 
• พัดลมภายในตัวตู้ สำหรับกระจายความสม่ำเสมอของอุณหภูมิภายในตัวตู้
• ชั้นวางของจำนวน 6 ชั้น สามารถปรับระดับชั้นวางได้
 
• ควบคุมอุณหภูมิตั้งแต่ 10 – 50 °C ด้วยระบบดิจิทัล โดยเลือกใช้งานเฉพาะ
ทางด้านร้อน หรือ ทางด้านเย็น เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
• ความละเอียดในการควบคุมอุณหภูมิ ทางด้านร้อน ที่ ± 1 °C
• ความละเอียดในการควบคุมอุณหภูมิ ทางด้านเย็น ที่ ± 5 °C
 
• ฮีทเตอร์ทำความร้อน ภายในตู้ขนาด 600 วัตต์
 
• คอมเพรสเซอร์ทำความเย็น 1/2 แรงม้า
• น้ำยาทำความเย็น R22
• ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาที่ถูกกำหนดไว้ (กรณีใช้งานทางด้ายเย็นเท่านั้น)
 
• หลอดไฟให้แสงสว่างภายในตู้
 
• ใช้ระบบไฟฟ้า 220V 50Hz 1P

ตู้บ่มเพาะเชื้อ,ควบคุมอุณหภูมิ ร้อนหรือเย็น
พร้อมหลอดไฟ

รายละเอียดตู้ (คุณลักษณะเฉพาะ)

• ภายนอก/ภายใน ทำด้วยวัสดุสเตนเลส (SUS 304)
 
• ประตูปิด-เปิดทางด้านหน้า 2 ชั้น
     - ชั้นนอกเป็นประตูทึบ
     - ชั้นในเป็นประตูกระจกใส สามารถมองเห็นภายในตู้
 
• ฉนวนรอบตู้และประตู ทำจากโพลียูรีเทนโฟม ป้องกันอุณหภูมิรั่วไหลสู่ภายนอก
 
• ขนาดมิติภายนอก 87 x 79 x 170 cm (ความสูงไม่รวมขาล้อเลื่อน)
• ขนาดมิติภายใน ขนาดมิติภายใน 63 x 60 x 129 cm
• ความจุภายใน 490 ลิตร
 
• พัดลมภายในตัวตู้ สำหรับกระจายความสม่ำเสมอของอุณหภูมิภายในตัวตู้
• ชั้นวางของจำนวน 3 ชั้น สามารถปรับระดับชั้นวางได้
 
• ชุดควบคุมอุณหภูมิภายในตู้ตั้งแต่ 15 – 50 °C ด้วยระบบดิจิทัล โดยมีทามเมอร์ตั้งเวลา ทำหน้าที่สลับการทำงานของชุดควบคุมอุณหภูมิให้ทำงานด้านร้อนหรือด้านเย็นอย่างใดอย่างหนึ่งตามช่วงเวลาที่ถูกกำหนดให้กับทามเมอร์
 
• ควบคุมอุณหภูมิ ทางด้านร้อน ตั้งแต่ 32 – 50 °C ความละเอียดอุณหภูมิ ± 1 °C
• ควบคุมอุณหภูมิ ทางด้านเย็น ตั้งแต่ 15 – 32 °C ความละเอียดอุณหภูมิ ± 5 °C
 
• ฮีทเตอร์ทำความร้อน ภายในตู้ขนาด 600 วัตต์
 
• คอมเพรสเซอร์ทำความเย็น 1/4 แรงม้า
• น้ำยาทำความเย็น 134a

• หลอดไฟ LED ให้แสงสว่างภายในตู้ แบ่งออกเป็น
     - หลอดไฟที่อยู่ในแนวตั้งจำนวน 4 หลอด ติดตั้งอยู่ตามมุมภายในตู้ทั้ง 4 มุม
 โดยมีความเข้มแสงที่ 1500 ลูเมนส์/1 หลอด
     - หลอดไฟที่อยู่ในแนวราบจำนวน 2 หลอด ติดตั้งอยู่บนเพดานภายในตู้
 โดยมีความเข้มแสงที่ 700 ลูเมนส์/1 หลอด
 
• ควบคุมการทำงานของหลอดไฟ LED ด้วยทามเมอร์ตั้งเวลาในช่วง 24 ชั่วโมง
 
• สามารถตั้งเวลา เลือกที่จะปิด/เปิดหลอดไฟได้ตามช่วงเวลาที่ต้องการ เช่น
     - ปิด/เปิดทีละ 1 หลอด
     - ปิด/เปิดเป็นคู่ในแนวเดียวกันหรือตรงข้ามกัน
     - ปิด/เปิดหลอดไฟทั้งหมดพร้อมกัน
 
• ให้ความชุ่มชื่นภายในตู้จากถาดรองน้ำด้านใน มีลูกลอยทำหน้าที่รักษาระดับน้ำในถาดซึ่งถูกเติมเข้ามาจากถังพักน้ำที่อยู่ทางด้านบน
 
 • ใช้ระบบไฟฟ้า 220V 50Hz 1P

รุ่นเล็กกระทัดรัด เคลื่อนย้ายไปมาสะดวก

ตู้บ่มเพาะเชื้อ,ควบคุมอุณหภูมิ รุ่นเล็กตั้งโต๊ะ
(แบบสเตนเลส)

คุณสมบัติ
• ตู้บ่มเพาะเชื้อ,ควบคุมอุณหภูมิขนาดเล็ก เคลื่อนย้ายไปมาได้สะดวก
• วัสดุในการผลิตทำจากสเตนเลสไร้สนิม
• แสดงอุณหภูมิภายในตู้เป็นตัวเลขดิจิตอลแบบเรืองแสง (LED) เห็นได้ชัดเจน
• อุณหภูมิขนาดทั่วทั้งภายในตู้มีอุณหภูมิต่างกัน ±1 °C 
• การรักษาอุณหภูมิให้คงที่ภายในตู้มีความแตกต่างที่ ±1 °C 
• ควบคุมการทำงานด้วย Microprocessor ระบบ Auto tuning โดยปรับเปลี่ยนระหว่างแหล่งทำความร้อนและแหล่งทำความเย็น เพื่อรักษาอุณหภูมิให้คงที่
• ระบบทำความเย็นไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
• เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ รับประกันคุณภาพ 1 ปี

คุณลักษณะเฉพาะ

• ขนาดมิติของตู้วัด (เซนติเมตร)
  - กว้าง x ลึก x สูง : 65 x 70 x 75
• การควบคุมอุณหภูมิ (สามารถเลือกได้)
  - เหนืออุณหภูมิห้องถึง 60 °C, +5 ถึงอุณหภูมิห้อง หรือ 5 - 60 °C
• ความละเอียดอุณหภูมิ ±1 °C 
• ความจุภายในตู้ 100 ลิตร
• ระบบไฟฟ้า 220/50/1

ตู้บ่มเพาะเชื้อ,ควบคุมอุณหภูมิ 2 ประตูซ้าย/ขวา
(แบบสเตนเลส)

คุณสมบัติ
• ตัวตู้ทั้งภายนอก/ในผลิตจากวัสดุสเตนเลสไร้สนิมี
• ประตูเปิดด้านหน้าแบบ 2 ประตู ซ้าย/ขวา
• ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบ Digital Controller LED ให้ความแม่นยำในการควบคุมสูง ความละเอียดที่ ±1 °C
• สามารถแสดงค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้และค่าอุณหภูมิที่แท้จริงเป็นตัวเลข Digital LED Display (ปรับค่าได้โดยการกดปุ่มเลือก)
• มีพัดลมภายในตัวตู้ สำหรับกระจายความสม่ำเสมอของอุณหภูมิภายในตัวตู้
• ความสมำเสมอทั่วทั้งตู้ที่ ±1 °C 
• ประตูเป็นแบบ Magnetic Door พร้อมฉนวนทำจาก โพลียูรีเทนโฟม ป้องกันอุณหภูมิรั่วไหลสู่ภายนอกได้เป็นอย่างดี
• มีชั้นวางของให้ 4 ชั้น สามารถปรับระดับของชั้นวางของได้
• เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ รับประกันคุณภาพ 1 ปี

คุณลักษณะเฉพาะ
• ขนาดมิติของตู้วัด (เซนติเมตร)
- วัดภายนอก (กว้าง x ลึก x สูง) : 140 x 67 x 120
- วัดภายใน (กว้าง x ลึก x สูง) : 100 x 50 x 80
• ควบคุมอุณหภูมิในช่วง 40 °C ถึง 70 °C 
• ความละเอียดอุณหภูมิ ±1 °C
• ความจุภายในตู้ 400 ลิตร
• ระบบไฟฟ้า 220/50/1