MY MENU

ชุดหม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ

ชุดหม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ สำหรับงานต้มปริมาณมากๆที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิของการต้มให้อยู่ได้นานและคงที่ ด้วยตัวทำความร้อนภายในหม้อต้ม ควบคุมการทำงานทั้งแบบหมุนหรือแบบดิจิตอล ใช้งานง่าย

แบบที่ 1 (แบบหมุนปรับ)

คุณลักษณะเฉพาะ
• หม้อต้มแบบ 1 ชั้น
• บรรจุได้ 50 ลิตร
• วัสดุแสตนเลสพร้อมฝา
• Heater ทำความร้อน (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)
  1. Heater ขนาด 1,500 วัตต์ (แบบแผ่นติดก้นหม้อด้านนอก) หรือ
  2. Heater ขนาด 2,500 วัตต์ (แบบติดตั้งอยู่ภายในหม้อ, อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
• ควบคุมความร้อนด้วยการหมุนปุ่มปรับอุณหภูมิ พร้อมหลอดไฟแสดงสถานะการทำงาน
• ปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่
- 40 ถึง 100 องศาเซลเซียส สำหรับน้ำ
• ใช้ไฟฟ้า 220/50/1 ผู้ใช้งานต้องเตรียม เบรกเกอร์ไฟ 220V กระแสไฟ 30แอมป์(ขั้นต่ำ)

ตัวเลือกเพิ่มเติม

1. ติดตั้งมอเตอร์พร้อมใบปั่นภายในหม้อต้ม +9,000 บาท
2. ติดตั้งเพิ่มวาวล์จ่ายแบบสเตนเลส ขนาด (1/2") +1,000 บาท หรือ ขนาด (3/4") +1,700 บาท

แบบที่ 2 (แบบดิจิตอลควบคุม)

คุณลักษณะเฉพาะ
• หม้อต้มแบบ 1 ชั้น
• บรรจุได้ 50 ลิตร
• วัสดุแสตนเลสพร้อมฝา
• Heater ทำความร้อน (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)
  1. Heater ขนาด 1,500 วัตต์ (แบบแผ่นติดก้นหม้อด้านนอก) หรือ
  2. Heater ขนาด 2,500 วัตต์ (แบบติดตั้งอยู่ภายในหม้อ, อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
• ควบคุมความร้อนระบบดิจิตอลด้วยจอแสดงผล LCD พร้อมหลอดไฟแสดงสถานะการทำงาน
• วาล์วจ่ายผลิตภัณฑ์ด้านหน้า
• ปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่
- 40 ถึง 100 องศาเซลเซียส สำหรับน้ำ
- 180 องศาเซลเซียส สำหรับน้ำมัน
• ใช้ไฟฟ้า 220/50/1 ผู้ใช้งานต้องเตรียม เบรกเกอร์ไฟ 220V กระแสไฟ 30แอมป์(ขั้นต่ำ)

ตัวเลือกเพิ่มเติม
1. ติดตั้งเพิ่มเติม Heater ขนาด 4,000วัตต์ แบบม้วนพันรอบหม้อ เพื่อเพิ่มความเร็วในการทำความร้อน +5,000 บาท
2. ติดตั้งมอเตอร์พร้อมใบปั่นภายในหม้อต้ม +9,000 บาท
3. เปลี่ยนใช้วาวล์จ่ายแบบสเตนเลส ขนาด (1/2") +1,000 บาท หรือ ขนาด (3/4") +1,700 บาท

แบบที่ 3 (แบบหม้อต้ม 2 ชั้น)

คุณลักษณะเฉพาะ
• หม้อต้มแบบ 2 ชั้น
• ให้ความร้อนโดยใช้น้ำร้อนเป็นตัวกลางถ่ายเทความร้อนไปสู่หม้อชั้นใน
• หม้อชั้นนอกขนาด 50 ลิตร, หม้อชั้นในขนาด 36 ลิตร
• วัสดุสเตนเลส
• ฝาปิดพร้อมมอเตอร์ปั่นภายใน สามารถยกฝาออกมาได้พร้อมมอเตอร์
• ช่องเติมน้ำต้มร้อนด้านหลัง
• วาล์วจ่ายผลิตภัณฑ์ด้านหน้า
• เกจวัดแสดงผลอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ภายในหม้อชั้นใน
• Heater ขนาด 4,000 วัตต์ จุ่มอยู่ในน้ำในส่วนของหม้อชั้นนอก
• ควบคุมความร้อนระบบดิจิตอลด้วยจอแสดงผล LCD พร้อมหลอดไฟแสดงสถานะการทำงาน
• ปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่
- 40 ถึง 100 องศาเซลเซียส สำหรับน้ำ
- 180 องศาเซลเซียส สำหรับน้ำมัน
• ใช้ไฟฟ้า 220/50/1 ผู้ใช้งานต้องเตรียม เบรกเกอร์ไฟ 220V กระแสไฟ 30แอมป์(ขั้นต่ำ)

ตัวเลือกเพิ่มเติม
• เปลี่ยนใช้วาวล์จ่ายแบบสเตนเลส ขนาด (1/2") +1,500 บาท หรือ ขนาด (3/4") +2,000 บาท
* หมายเหตุ : หม้อต้มรุ่นนี้ ไม่มีการรับประกันในส่วนของ Heater แท่งที่จุ่มอยู่ภายในหม้อต้มนน้ำชั้นนอก เนื่องจากความร้อนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หากผู้ใช้ไม่ระมัดระวัง,ลืมเติมน้ำ จะเป็นเหตุให้ Heater เสียหายใช้งานไม่ได้อีกต่อไป นอกจากเปลี่ยน Heater ใหม่เท่านั้น

แบบที่ 4

คุณลักษณะเฉพาะ
• หม้อต้มแบบ 1 ชั้น
• หม้อขนาดความจุ 50 ลิตร (สูงสุด)
• วัสดุสเตนเลส
• ฝาปิดพร้อมช่องระบายไอร้อนและยังใช้เป็นช่องสำหรับสวมไม้พายสเตนเลส ในหม้อต้มหรือเติมส่วนผสม โดยไม่ต้องยกออกทั้งฝาปิด
• ตัวล็อคปิดฝาแน่นสนิท
• Heater ทำความร้อน (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)
  1. Heater ขนาด 1,500 วัตต์ (แบบแผ่นติดก้นหม้อด้านนอก) หรือ
  2. Heater ขนาด 2,500 วัตต์ (แบบติดตั้งอยู่ภายในหม้อ, อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
• ควบคุมความร้อนระบบดิจิตอลด้วยจอแสดงผล LCD พร้อมหลอดไฟแสดงสถานะการทำงาน
• ปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่
- 40 ถึง 100 องศาเซลเซียส สำหรับน้ำ
- 180 องศาเซลเซียส สำหรับน้ำมัน
• ใช้ไฟฟ้า 220/50/1 ผู้ใช้งานต้องเตรียม เบรกเกอร์ไฟ 220V กระแสไฟ 30แอมป์(ขั้นต่ำ)

ตัวเลือกเพิ่มเติม

1. ติดตั้งเพิ่มเติม Heater ขนาด 4,000 วัตต์ แบบพันรอบหม้อ เพื่อเพิ่มความเร็วในการทำความร้อน +5,000 บาท
2. ติดตั้งวาวล์จ่ายแบบสเตนเลส ขนาด (1/2") +1,000 บาท หรือ ขนาด (3/4") +1,700 บาท

**ทางบริษัทขอขอบคุณในความสนใจสินค้าดังกล่าว เนื่องด้วยปัจจุบันนี้ราคาอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการประกอบเครื่องเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะวัสดุสเตนเลสทั้งหลายที่ต้องนำมาใช้ในการประกอบเครื่อง เหตุนี้ทางบริษัทอาจมีการปรับราคาสินค้าใหม่ตามสภาวะของราคาต้นทุนในปัจจุบันที่เพิ่มสูงขึ้น