MY MENU

ชุดพาสเจอร์ไรซ์สำหรับ SME

ถังพาสเจอร์ไรซ์อเนกประสงค์ ทำจากวัสดุสเตนเลส คุณภาพใช้กับอาหาร พร้อมเกจวัดอุณหภูมิ ความจุถังขนาด 36 ลิตร (มาตรฐาน)
 

ภายในถังพาสเจอร์ไรซ์ ทำด้วยขดท่อวน สเตนเลสคุณภาพ ใช้กับอาหารได้

มาร์ช คูล ชุดพาสเจอร์ไรซ์ ขนาดเล็ก (Pasteurize Mini Set) สำหรับกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์ฆ่าเชื้อในการผลิตน้ำนม, น้ำผลไม้ หรือขั้นตอนต่างๆในการผลิตที่ต้องการพาสเจอร์ไรซ์ก่อนส่งให้ผู้บริโภค เพื่อความมั่นใจว่าเครื่องดื่มสะอาด ปลอดภัย

ขนาดเล็ก ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน เพียงแค่ โครงสร้างรองรับ,ถังสต็อค,ถังร้อน,ถังเย็น ถังบรรจุทำจากสเตนเลสสำหรับใช้กับงานด้านอาหารอย่างดี ด้วยการออกแบบเกลียวท่อวนภายในถังแต่ละถัง ทำให้มั่นใจได้ในคุณภาพ

*** รูปด้านบน เป็นเพียงรูปตัวอย่างจากชุดพาสเจอร์ไรซ์ด้านล่าง เพื่อให้เห็นขดท่อภายในเท่านั้น ***

สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ในประเทศไทย หมายเลข 2494

แบบที่ 1 รุ่น 2 เตาแก๊ส

• รุ่นมาตรฐาน สำหรับการพาส. นมหรือน้ำผลไม้ที่ต้องการให้ความร้อนพออุ่นๆ เพื่อเติมส่วนผสมก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการพาส. (สเตนเลสเกรดอาหารทั้งชุด)
• ถังสต็อค, ถังร้อน, ถังเย็น ขนาดปริมาตร 50 ลิตร (ถังขนาด Ø 40, สูง 40ซม.)
• เตาแก๊สให้ความร้อน 2 เตา
• ถังสต็อคและถังร้อน ให้ความร้อนโดยเตาแก๊ส
• ถังเย็น ให้ความเย็นด้วยน้ำแข็งพร้อมวาล์วระบายน้ำทิ้ง
• ติดตั้งเกจวัดอุณหภูมิทุกถัง
• ขดท่อวนในถังร้อนและเย็น (วัสดุสเตนเลสเกรดอาหาร)
• แต่ละถังต่อถึงกันด้วยท่อชนิดสเตนเลส (เกรดอาหาร)
• ขนาดมิติโครงสร้างสเตนเลส(ก x ล x ส.)
 136 x 50 x 125 ซม.
• วาวล์จ่ายเป็นแบบ 2 หัวเป็นชนิดสเตนเลสเกรดอาหาร
• วาวล์เปิด/ปิด กั้นระหว่างถังแรกไปถังที่ 2

ตัวเลือกเพิ่มเติม 
• เพิ่ม มอเตอร์(รอบช้า)กวนปั่นภายในถังสต็อค เพิ่มเงิน 9,000บาท

แบบที่ 2 รุ่น 1 เตาแก๊ส

• รุ่นมาตรฐาน สำหรับการพาส. น้ำผลไม้, น้ำสมุนไพร ที่ผ่านการเตรียมผสมมาพร้อมแล้ว เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการพาส. (สเตนเลสเกรดอาหารทั้งชุด)
• ถังสต็อค, ถังร้อน, ถังเย็น ขนาดปริมาตร 50 ลิตร
 (ถังขนาด Ø 40, สูง 40ซม.)
• เตาแก๊สให้ความร้อน 1 เตา
• ถังร้อน ให้ความร้อนโดยเตาแก๊ส
• ถังเย็น ให้ความเย็นด้วยน้ำแข็งพร้อมวาล์วระบายน้ำทิ้ง
• ติดตั้งเกจวัดอุณหภูมิทุกถัง
• ขดท่อวนในถังร้อนและเย็น (วัสดุสเตนเลสเกรดอาหาร)
• แต่ละถังต่อถึงกันด้วยท่อชนิดสเตนเลส (เกรดอาหาร)
• ขนาดมิติโครงสร้างสเตนเลส(ก x ล x ส.)
 136 x 50 x 125 ซม.
• วาล์วจ่าย 1 หัว เพื่อกรอกบรรจุใส่ภาชนะ (ก๊อกจ่ายทั่วไป)
• วาล์วจ่ายเป็นแบบ 2 หัวเป็นชนิดสเตนเลสเกรดอาหาร
• วาล์วเปิด/ปิด กั้นระหว่างถังแรกไปถังที่ 2


แบบที่ 3 ชุดพิเศษ (ตุ๋นนม)

• รุ่นพิเศษสำหรับงาน "ตุ๋นนม" หรืองานพาส. อื่นๆที่ต้องการให้ความร้อนวัตถุดิบ หรือเตรียมวัตถุดิบตั้งแต่เริ่มต้น พร้อมระบบปั่นกวนผสมภายในถังสต็อค • ถังสต็อคแบบ 2 ชั้นเชื่อมติดกัน
• ชั้นนอกขนาดปริมาตร 50 ลิตร บรรจุน้ำต้มร้อน พร้อมช่องเติมน้ำ
• ชั้นในขนาดปริมาตร 36 ลิตร บรรจุน้ำผสมที่ต้องการพาส.
• เตาแก๊สให้ความร้อน 2 เตา
• ให้ความร้อนกับถังสต็อคชั้นในด้วยน้ำต้มร้อนที่อยู่ในถังชั้นนอก เพื่อขจัดปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวนจากการต้ม
• ถังร้อน, ถังเย็น ขนาดปริมาตร 36 ลิตร
 (ถังขนาด Ø 36, สูง 36ซม.)
• ถังร้อน ให้ความร้อนโดยเตาแก๊ส
• ถังเย็น ให้ความเย็นด้วยน้ำแข็งพร้อมวาวล์ระบายน้ำทิ้ง

• ติดตั้งเกจวัดอุณหภูมิทุกถัง
• ฝาปิดถังสต็อคติดกับมอเตอร์กวน สามารถยกออกมาได้พร้อมกัน
• มอเตอร์กวน/ปั่นด้วยใบกวนในถังสต็อค ใช้ไฟฟ้า 220V เพื่อช่วยกวนส่วนผสมในถังสต็อคให้เข้ากันก่อนการพาส.
• ขดท่อวนในถังร้อนและเย็น (วัสดุสเตนเลสเกรดอาหาร)
• แต่ละถังต่อถึงกันด้วยท่อชนิดสเตนเลส (เกรดอาหาร)
• ขนาดมิติโครงสร้างสเตนเลส(ก x ล x ส.)
 136 x 50 x 125 ซม.
• วาล์วจ่าย 2 หัว ชนิดสเตนเลส
• วาวล์เปิด/ปิด กั้นระหว่างถังแต่ละถัง

แบบที่ 4 รุ่น 2 ขั้นตอน

• สำหรับการพาส. แบบต้มร้อนเต็มที่ในถังสต็อคและน็อคเย็นทันที
• ถังสต็อคขนาด 50ลิตร
• ถังเย็นขนาด 36ลิตร (ถังขนาด Ø 36, สูง 36ซม.)
• เตาแก๊สให้ความร้อน 1 เตา
• ถังสต็อค ให้ความร้อนด้วยเตาแก๊ส
• ถังเย็น ให้ความเย็นด้วยน้ำแข็งพร้อมวาวล์ระบายน้ำทิ้ง
• ระหว่างถังต่อถึงกันด้วยท่อสเตนเลส พร้อมวาวล์เปิด/ปิด กั้นกลาง
• ติดตั้งเกจวัดอุณหภูมิทุกถัง
• ขดท่อวนในถังเย็น (วัสดุสเตนเลสเกรดอาหาร)
• วาวล์จ่าย 2 หัว ชนิดสเตนเลส
• ขนาดมิติโครงสร้างสเตนเลส(ก x ล x ส.) 93 x 50 x 100 ซม.

ตัวเลือกเพิ่มเติม/ปรับเปลี่ยน
• เพิ่ม มอเตอร์(รอบช้า)กวนปั่นภายในถังสต็อค เพิ่มเงิน 9,000บาท